Vision och värderingar

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Här berättar vi mer om vår vision och våra värderingar.

Vår vision

Vi verkar för att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet.

Våra satsningar och utbildningsinsatser syftar till att öka viljan att vara på internet genom att göra det enklare att förstå och använda internet.

Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och ett öppet internet syftar till att göra nätet till en plats där alla kan och vågar ta del av internets möjligheter.

Vi ser till att internet är en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige.

Våra värderingar

Vi är engagerade, öppna, kunskapssökande och tar ansvar.

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället och bryr oss genuint om våra målgruppers situation och behov. Vi bryr oss om varandra inom organisationen och firar framgångar tillsammans.

Kvalitet är något vi värdesätter mycket, därför ser vi alltid till att vi är professionella mot varandra och vår omvärld. Våra tjänster och vårt arbete grundar sig i analys och fakta. Vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete genomsyrar allt vi gör och vi gör alltid vårt bästa för att leverera ett väl utfört jobb.

Transparens är viktigt för oss både när vi kommunicerar internt och externt. På Internetstiftelsen ser vi våra olika personligheter som en värdeskapande kraftkälla. Vi verkar för att dela med oss av vår kunskap och expertis.

Vi på Internetstiftelsen är nyfikna och vill röra oss framåt, både som individer och som organisation. Därför säkerställer vi att vi ligger i framkant inom våra kompetensområden. Vi uppmuntrar nytt och bättre tänkande och vi vågar ta ställning inom flera ämnen kopplade till internet.