Styrelse

Internetstiftelsen har en brett sammansatt styrelse med representanter för både användare och experter inom internetområdet. Nuvarande styrelseordförande, Ylva Hambraeus Björling, tillträdde i juni 2014.

I styrelsen finns representanter för:

Styrelsen 2020

Ylva Hambraeus Björling, styrelseordförande, utsedd av ISOC-SE
Henrik Bergman, utsedd av Svensk Bankförening
Peter Kopelman, utsedd av Svenskt Näringsliv
Stefan Larsson
Stefan Larsson, utsedd av styrelsen
Carina Lundgren, utsedd av Sveriges Konsumenter
Styrelsemedlem Internetstiftelsen Krister Nilsson
Krister Nilsson, utsedd av ISOC-SE
Jonas Stenling, suppleant, utsedd av SOF, Sveriges Internetoperatörers Forum
Karl-Erik Svedin, utsedd av SOF, Sveriges Internetoperatörers Forum
Johan Wallér, utsedd av Svensk Handel
Filippa Murath, sekreterare