Styrelse

Internetstiftelsen har en brett sammansatt styrelse med representanter för både användare och experter inom internetområdet. Nuvarande styrelseordförande, Ylva Hambraeus Björling, tillträdde i juni 2014.

Styrelsen består av ledamöter utsedda av:

Styrelsen 2023

Ylva Hambraeus Björling, styrelseordförande, utsedd av ISOC-SE
Henrik Bergman, utsedd av Svensk Bankförening
Jan Bertoft, utsedd av Sveriges Konsumenter
Patrik Fältström, utsedd av SOF, Swedish Operators Forum
Peter Kopelman, utsedd av Svenskt Näringsliv
Stefan Larsson, utsedd av styrelsen
Krister Nilsson, utsedd av ISOC-SE
Johan Wallér, utsedd av Svensk Handel
Mattias Ahnberg, suppleant, utsedd av SOF, Swedish Operators Forum
Karolina Larsson, sekreterare