Styrelse

Internetstiftelsen har en brett sammansatt styrelse med representanter för både användare och experter inom internetområdet. Nuvarande styrelseordförande, Ylva Hambraeus Björling, tillträdde i juni 2014.

I styrelsen finns representanter för:

Styrelsen 2019

Ylva Hambraeus Björling, styrelseordförande, utsedd av ISOC-SE
Henrik Bergman, utsedd av Svensk Bankförening
Peter Kopelman, utsedd av Svenskt Näringsliv
Stefan Larsson, utsedd av styrelsen
Carina Lundgren, utsedd av Sveriges Konsumenter
Krister Nilsson, utsedd av ISOC-SE
Jonas Stenling, suppleant, utsedd av SOF, Sveriges Internetoperatörers Forum
Karl-Erik Svedin, utsedd av SOF, Sveriges Internetoperatörers Forum
Johan Wallér, utsedd av Svensk Handel
Filippa Murath, sekreterare