Ekologisk hållbarhet

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi bland annat för att på olika sätt minska vår belastning på miljön. Vi klimatkompenserar varje år för de koldioxidutsläpp vi orsakar i vår verksamhet.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Miljöpolicy

Internetstiftelsen vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Klimatanalys

Internetstiftelsens verksamhet har varit expansiv med ett ökat antal medarbetare, men trots det har den totala klimatpåverkan minskat med cirka 72 procent sedan 2010. De totala utsläppen 2021 var cirka 130 ton CO2e, vilket motsvarar 74 g CO2e per domän och 1,1 ton CO2e per heltidsanställd.

Att vi lyckats minska den negativa klimatpåverkan på miljön så pass mycket sedan 2010 beror främst på att vi sett över och effektiviserat vår drift av sekundära namnservrar, minskat antalet trycksaker till ett minimum genom digitalisering, ställt om till förnybar energi för serverhallar samt minskat vårt tjänsteresande. Naturligtvis har även effekterna från pandemin covid-19 påverkat resultatet.

Sedan 2020 jämför vi även våra resultat med andra registryn inom CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) och har börjat mäta klimatpåverkan på det sätt som överenskommits inom CENTR Sustainability Core Team där Internetstiftelsen ingår.

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar varje år sedan 2008 för våra utsläpp från verksamheten med hjälp av ZeroMission. Sedan 2019 har klimatkompensationen lokaliserats till det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha i distriktet Kolar i Indien. Projektet ersätter eldning av ved och fotogen med biogas från småskaliga biogasanläggningar för matlagning och kokning av vatten. Utöver klimatnyttan leder projektet till stora positiva hälsoeffekter då inomhusmiljön förbättras.

Internetdagarna

Vi har under flera år arbetat för att förbättra vår konferens Internetdagarna ur ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis så serverar vi numera enbart vegetarisk och ekologisk mat och dryck samt skänker bort överbliven mat.

2019 blev vi godkända för fjärde året i rad som ett Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. 2020 upphörde den miljömärkningen samtidigt som Internetdagarna istället blev ett digitalt event för alla besökare. Varje år klimatkompenserar vi även för utsläppen från hela konferensen i samarbete med Zeromission. Detta inkluderar utsläpp från mat, dryck, transporter, energiförbrukning, resor, hotellnätter, tryckt material och andra produkter.

Internetstiftelsens arbete med ekologisk hållbarhet innebär till exempel att:

 • Vi utför klimatanalyser av vår verksamhet varje år.
 • Vi optimerar servrar kontinuerligt och återanvänder fysiska servrar där möjlighet finns.
 • Vi efterfrågar primärt förnybar energi.
 • Vi uppmanar alla anställda att välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt för tjänsteresor och transporter.
 • Vi erbjuder alla anställda årskort hos SL eller elcykel som förmån för att fler ska välja kollektivtrafik eller cykel istället för bil.
 • Vi har klimatsmarta kontorslokaler (LEED Platinum).
 • Vi strävar efter att välja leverantörer med miljömärkta produkter och tjänster.
 • Vi väljer framförallt digital kommunikation istället för trycksaker.
 • Vi arbetar aktivt med hållbarhet och klimatkompenserar vår årliga konferens Internetdagarna.
 • Vi klimatkompenserar årligen våra utsläpp från verksamheten.
 • Vi har en aktiv hållbarhetsgrupp.