Ekologisk hållbarhet

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi bland annat för att på olika sätt minska vår belastning på miljön. Vi klimatkompenserar varje år för de koldioxidutsläpp vi orsakar i vår verksamhet.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Miljöpolicy

Internetstiftelsen vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Klimatanalys

Sedan 2008 utför vi vartannat år klimatanalyser av vår verksamhet i samarbete med U&We. Internetstiftelsens verksamhet har varit expansiv med ett ökat antal medarbetare, men trots det har den totala klimatpåverkan minskat med drygt 300 ton CO2e sedan 2010. Mellan åren 2016-2018 lyckades vi minska klimatpåverkan per anställd från 3,9 till 2,5 ton CO2e. Likaså minskade klimatpåverkan per domän från 0,15 till 0,09 kg CO2e under dessa år. 

Att vi lyckats minska den negativa påverkan på miljön så pass mycket sedan 2010 beror främst på att vi sett över och effektiviserat vår drift av sekundära namnservrar, minskat antalet trycksaker till ett minimum genom digitalisering, ställt om till gröna serverhallar samt minskat på tjänsteresorna.

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar varje år för våra utsläpp från verksamheten med hjälp av Zeromission. Sedan 2016 har klimatkompensationen varit lokaliserad till Gold Standard-certifierade projektet SKG Sangha Biodigester PoA, där man installerar biogasanläggningar för att skapa ren och hållbar energi i Indien. Förutom klimatnytta bidrar projektet till minskad arbetsbelastning för kvinnor och barn samt minskar hälsoproblem som beror på rökbildning inomhus. Restprodukten, slammet som blir över används som gödning istället för kemikalier.

Internetdagarna

Vi har under flera år arbetat för att förbättra vår konferens Internetdagarna ur ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis så serverar vi numera enbart vegetarisk och ekologisk mat och dryck, vi skänker bort överbliven mat samt vi trycker t-shirtar och tygkassar på ekologisk bomull, framtagen på ett etiskt hållbart sätt.

2019 blev vi godkända för fjärde året i rad som ett Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. Varje år klimatkompenserar vi även för utsläppen från hela konferensen i samarbete med Zeromission. Detta inkluderar utsläpp från mat, dryck, transporter, energiförbrukning, resor, hotellnätter, tryckt material och andra produkter. Klimatkompensationen för konferensen 2019 skedde i det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha, lokaliserat i Indien.

Internetstiftelsens arbete med ekologisk hållbarhet innebär till exempel att:

  • Vi utför klimatanalyser av vår verksamhet vartannat år.
  • Vi klimatkompenserar årligen för våra utsläpp från verksamheten.
  • Vi väljer leverantörer av produkter och tjänster som har en uttalad miljöpolicy.
  • Vi har klimatsmarta kontorslokaler (LEED Platinum).
  • Vi har effektiviserat vår drift av sekundära namnservrar.
  • Vi väljer digital kommunikation istället för trycksaker.
  • Vi har en hållbarhetsgrupp med frivilliga medarbetare.
  • Vi erbjuder alla anställda årskort hos SL som förmån för att fler ska välja kollektivtrafik istället för bil.
  • Vi uppmanar alla anställda att välja det mest miljövänliga alternativet vid tjänsteresor och att undvika onödiga resor.
  • Vi miljömärker och klimatkompenserar vår årliga konferens Internetdagarna.