Ledning

Ledningsgruppen på Internetstiftelsen består av sex personer, och leds av vd.

Danny Aerts, vd
Torbjörn Carlsson, IT-chef
Elisabeth Ekstrand, chef Administrationsavdelningen och chefsjurist
Staffan Hagnell, chef Nya affärer
Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef
Monica Åhl, ekonomichef