Ledning

Ledningsgruppen på Internetstiftelsen består av sex personer, och leds av vd.

Danny Aerts, vd
Torbjörn Carlsson, chef Domänverksamheten
Elisabeth Ekstrand, chef Administrationsavdelningen och chefsjurist
Staffan Hagnell, chef Nya affärer
Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef
Monica Åhl, ekonomichef