Ledning

Ledningsgruppen på Internetstiftelsen består av sex personer, och leds av vd.

Internetstiftelsens ledningsgrupp
Danny Aerts, vd
Torbjörn Carlsson, chef Registry Services
Elisabeth Ekstrand, chef Administrationsavdelningen och chefsjurist
Staffan Hagnell, chef Nya affärer
Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef
Monica Åhl, ekonomichef