Vårt kvalitetsarbete

Kvalitet är viktigt för oss och vi strävar efter att hålla hög kvalitet gentemot våra kunder, registrarer, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Genom attraktiva erbjudanden med konsekvent hög kvalitet skapar vi tillväxt och levererar samhällsnytta. För att nå våra mål arbetar vi efter en kvalitetspolicy och med ett tydligt kvalitetsprogram.

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Sedan flera år tillbaka arbetar vi med kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi använder SIQ:s managementmodell (Institutet för Kvalitetsutveckling) som även omfattar hållbarhet. Vi arbetar aktivt med alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett sätt för oss att få en oberoende utvärdering av vårt kvalitetsarbete är att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK).

Viktiga nyckeltal

Vi mäter resultatet av vårt arbete med ett antal viktiga nyckeltal som vi följt över lång tid. Här ser du utvecklingen av våra övergripande kvalitetsmål.

Ständiga förbättringar

Genom att jämföra oss med andra kvalitetsmedvetna organisationer får vi nya idéer och underlag till vårt förbättringsarbete och våra processer. Vi identifierar förbättringsområden som utvecklar vår organisation till att bli mer innovativ, effektiv och kostnadsmedveten. Våra kvalitetstränare stödjer verksamheten i förbättringsarbetet.

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet – två gånger!

År 2009 deltog vi i USK första gången och vi kom till final på första försöket. Året därpå blev vi mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010. År 2018 ansökte vi om Utmärkelsen Svensk Kvalitet igen – och fick den för andra gången! Här kan du läsa vår verksamhetsbeskrivning USK 2018. Nu fortsätter vi vår kvalitetsresa.