.PDF
två elever med mobiltelefon.

Så pratar du med dina barn om internet

Barn är särskilt utsatta på nätet, och det gäller inte minst risken att kränkande bilder sprids och delas utom barnets kontroll. Där måste vuxna vara ett engagerat stöd, och barnets väg ut ur en problematisk situation.

Apple demonstrerar Apple Watch på scen.

Apple vill sköta inloggningen åt dig

Apple trycker hårt på integritet och anonymisering av användardata under sin utvecklarkonferens, och lovar att de inte ens själva kan se sina användares privata information.

Man sitter i soffa med en laptop i knät och hörlurar på huvudet.

Goto 10 – där drömmar och idéer kan växa

Goto 10 är Internetstiftelsens start- och mötesplats för internetrelaterade frågor. Här kan bland annat företag eller projekt som befinner sig i ett tidigt stadie hyra subventionerade kontorsplatser i två år. Nu har det blivit dags för de första hyresgästerna ta nästa steg ut i världen.

Person som använder en mobiltelefon.

Fler unga anmäler näthat

Antalet anmälningar av hat och hot på sociala medier har på två år ökat från 25 till 37 procent, visar en ny rapport från Statens Medieråd. Effekten av ett hårt klimat på internet blir att fler avstår från att uttrycka sina åsikter.

Säkerhetskopiera bilderna på mobilen

De flesta använder idag mobilen som sin enda kamera, och det är därför oerhört viktigt att säkerhetskopiera regelbundet. Lär dig mer om hur du på enklaste sätt flyttar upp bilderna till molnet för trygg förvaring.

mobiltelefon som tar bild på GDPR-skylt

Många känner till men få utnyttjar GDPR

Ett år har nu gått sedan GDPR började gälla. Datainspektionens rapport visar att de flesta svenskar känner till den nya dataskyddsförordningen. Färre vet däremot vad den innebär.

Dator i lego

Hur ska vi kunna lita på AI?

EU har tagit fram riktlinjer för en god utveckling av artificiell intelligens, AI. Riktlinjerna är ett första steg för att få företag, utvecklare och forskning att arbeta mot samma mål – en lagenlig, etisk och robust AI.

Anne-Marie Eklund Löwinder bakom nyckeln till internet.

En av internets nycklar finns i Sverige

Fjorton personer har fått uppdraget att inneha varsin mycket speciell nyckel. Utan dessa nyckelbärare skulle internet sluta att fungera på ett säkert sätt. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, är en av de utvalda.

sida 1 av 4 Nästa sida