I oktober genomförs den nationella kampanjen ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Polisen. Tillsammans med samarbetspartners belyser man digital kompetens och informationssäkerhet, med särskilt fokus på uppkopplade smarta saker.

MSB genomför tillsammans med Polisen kampanjen ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra”. Med smarta saker menas uppkopplade prylar, som inte är mobiltelefoner, surfplattor eller datorer. Det kan till exempel röra sig om kylskåp, dammsugare eller klockor.

Marianne Rilde Björkman, projektledare för Tänk Säkert, MSB.

Målet med kampanjen är att höja medvetenheten och kompetensen hos allmänhet och småföretag vad gäller säker användning av smarta saker, och hantering av lösenord, kortuppgifter och länkar i mejl. Här har alla en roll att spela – såväl företag som den enskilde individen.

– Digitaliseringen påverkas oss alla, både individer och samhället i stort. Därför är det nödvändigt att lägstanivån höjs vad gäller informations- och cybersäkerhet, säger Marianne Rilde Björkman, projektledare för Tänk säkert, MSB.               

Internetstiftelsen deltar tillsammans med flera andra samarbetspartners från privat, offentlig och ideell sektor i kampanjen som löper under oktober månad.

Medvetenhet och kunskap är viktiga pusselbitar i arbetet för att motverka internetrelaterade bedrägerier.

Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen.

Hjärtefrågor

För Internetstiftelsen är digital kompetens och informationssäkerhet hjärtefrågor. Under kampanjperioden kommer man att satsa extra på att nå ut med kunskap och utbildningsmaterial om säkerhet.

– Internetstiftelsen arbetar dagligdags med att stärka allmänhetens digitala kompetens genom olika aktiviteter och projekt. Medvetenhet och kunskap är viktiga pusselbitar i arbetet för att motverka internetrelaterade bedrägerier och närliggande brottslighet. Att kampanjen i år fokuserar på säker användning av smarta saker är särskilt intressant då vi i vår undersökning, Svenskarna och internet, kan se att vartannat hushåll har en uppkopplad sak som inte är en mobil eller dator. Därför känns det givet att vi deltar i denna viktiga kampanj, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen.

Internetstiftelsen deltar i kampanjen Tänk säkert.

Ett exempel på hur Internetstiftelsen jobbar med kunskapshöjande insatser är den digitala folkbildningssatsningen Internetkunskap, där man genom olika kunskapspaket djupdyker i allt från säkerhet på nätet och smarta prylar, till sök- och källkritik och personlig integritet på internet.

– Det handlar om att öka internetanvändarnas kunskap så att de själva kan agera säkrare på nätet, säger Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftelsen.

Rapporten Svenskarna och internet visar att vartannat hushåll har en uppkopplad sak som inte är en mobil eller dator.

Hela satsningen är en del av Informationssäkerhetsmånaden, ett initiativ från EU som handlar om att öka medvetenheten om vikten av informations- och cybersäkerhet.

Exempel på hur Internetstiftelsen arbetar för att höja kunskapen om säkerhet på internet: