Internetstiftelsen stöttar

Vi älskar internet och vill på olika sätt främja en positiv utveckling av internet, både i Sverige och resten av världen. Det gör vi både genom egna initiativ, men också genom att stötta forskning, företag och olika typer av projekt som syftar till att stärka och utveckla internet.

Våra investeringar

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan istället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. Här hittar du mer information om hur vi gör våra urval och vilka företag vi har investerat i.

Forskningssamarbeten

Internetstiftelsen vill att vi i Sverige ska vara framstående på forskning med inriktning på internet. Därför säger vår urkund att vi ska främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation med särskild inriktning på internet. Här hittar du våra olika forskningssamarbeten, bland annat om källkritik i skolan och om svensk innovationskraft.

Projekt vi stöttar

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska göra infrastrukturen för internet i Sverige mer stabil. Men vi behöver inte göra allt själva. Tvärtom, så har vi odlat och tagit tillvara idéer från företag, organisationer och privatpersoner genom att finansiera olika fristående projekt som främjar internets utveckling i Sverige. Sedan 2004 har Internetstiftelsen finansierat nästan 400 projekt för totalt cirka 75 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om de olika projekten.