Öppna data

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till utvecklingen av många smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data.

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, i princip till vad som helst utan hinder i form av kostnader eller licenser. Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och mycket annat. Öppna data möjliggör både samhällsnyttiga och praktiska tjänster samt effektiviseringar inom bland annat sjukvård och kommuner. Mängder av ny data skapas varje dag inom offentlig verksamhet. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, förvaltar en webbplats med många fler exempel på öppna data.

Ett omfattande arbete pågår nu för att göra denna information mer lättillgänglig. På många sätt kan öppna data ses som en förlängning av offentlighetsprincipen. En exemplarisk myndighet bör ta fram en strategi för att systematiskt arbeta med öppna data. Forskning visar att samhällsvinsterna blir stora när myndigheter publicerar öppna data. Men öppna data bidrar också till ökad transparens i samhället och som en konsekvens mer upplysta medborgare och en förbättrad demokrati.

Kvinna arbetar med öppna data vid en dator på Internetstiftelsens kontor.

Vägen framåt

Många myndigheter i Sverige tillgängliggör redan öppna data, men det är inte alltid lätt att använda informationen. Den kan vara svår att hitta, och olika verksamheter använder olika standarder.

När det gäller tillgängliggörandet av öppna data inom offentlig sektor har Sverige en lång väg kvar för att komma ikapp många andra länder. I rapporten Government at a glance från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, hamnar Sverige på plats 32 av de 33 medlemsländerna i avsnittet som rör öppna data. Bara Litauen ligger efter Sverige på listan som toppas av Sydkorea och Frankrike. Här kan du läsa rapporten från OECD.

Men arbete pågår. Regeringen har gett myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att se till att offentliga organisationer blir bättre på att göra öppna data tillgänglig och användarvänlig. Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, som grundas på ett EU-direktiv med syfte att göra offentlig information mer tillgänglig. Det saknas dock uppföljning av att organisationerna lägger ut sina data, och konsekvenser för de som låter bli saknas. Läs mer om PSI-lagen hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Internetstiftelsen främjar öppna data

Tillsammans med nyckelaktörer kan Internetstiftelsen bidra till att förbättra utrullningen av öppna data i Sverige, dels genom att erbjuda forum för möten, kunskapsdelning och genom att lyfta fram goda exempel. Internetstiftelsen har också finansierat och drivit flera utvecklings- och samverkansprojekt kring öppna data.

Ett sådant samarbete har Internetstiftelsen under 2020 dragit igång tillsammans med DIGG och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner. Satsningen ska få fler inom myndigheter, regioner och kommuner att använda och tillgängliggöra öppna data som en del i det dagliga arbetet.

– Digitalisering är en lagsport och vi är mycket glada över att kunna inleda samarbeten som dessa där flera stora aktörer deltar. Tillsammans kan vi nå ut bredare och föra dialoger kring värdet av öppna data, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Läs mer om samarbetet mellan DIGG, SKR och Internetstiftelsen.

I början av 2020 förvärvade Internetstiftelsen också majoriteten i mjukvaruföretaget MetaSolutions, vars program hjälper företag och organisationer att samla, organisera och publicera öppna data.

MetaSolutions erbjuder genom mjukvaran EntryScape en flexibel och användarvänlig molnplattform som är baserad på öppen källkod och länkad data-teknik. Internetstiftelsen ger i och med förvärvet MetaSolutions möjlighet att växa och vidareutveckla sin verksamhet och nå ut med sina tjänster.

– Vi vill stimulera kunskapsdelning och innovation med hjälp av internet och det är precis det som öppna data ger möjlighet till. Genom att fler tillgängliggör data ges förutsättningar för att nya tjänster och innovationer utvecklas, säger Danny Aerts, tidigare vd för Internetstiftelsen.