person som håller en mobil som visar en karta

Därför älskar du öppna data (utan att veta om det)

4 min läsning
Övervakningskameror hänger utomhus på stolpar

Lär dig mer på Internetkunskap

Internetkunskap är en satsning från Internetstiftelsen med vardagskunskap om internet och digitala tjänster. Här kan du lära dig mer om personlig integritet på nätet och hur du gör för att bli en mer medveten användare. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Appen som hjälper dig att hitta snabbaste vägen till jobbmötet. Kartan som visar var närmaste laddstolpe finns. Eller sajten som avslöjar vattenkvaliteten i kommunens badsjöar. Öppna data är i Sverige nyckeln till massor av smarta tjänster och information.

Vad är öppna data? Du kanske inte har stenkoll på det, eller hur den används. Men med stor sannolikhet använder du redan idag ett antal tjänster som är beroende av öppna data. Öppna data används till exempel för att ge oss praktisk information gällande kollektivtrafik, var närmsta utegym ligger eller vilken skolmat barnen ska serveras under kommande vecka.  

Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte. Mängder av ny data skapas varje dag inom offentliga verksamheter, det kan vara data som rör människors hälsa, var närmaste bibliotek ligger eller hur en kommuns ekonomi ser ut.

Det pågår just nu ett stort arbete, på myndighetsnivå såväl som på gräsrotsnivå, med att göra offentlig sektors information mer lättillgänglig, så att vem som helst kan använda den. Inte minst Internetstiftelsen är med och driver utvecklingen framåt.  

Danny Aerts, vd på internetstiftelsen
Danny Aerts, vd på internetstiftelsen vill stimulera innovation med hjälp av internet.

– Vi vill stimulera kunskapsdelning och innovation med hjälp av internet och det är precis det som öppna data ger möjlighet till. Genom att fler tillgängliggör data ges förutsättningar för att nya tjänster och innovationer utvecklas, säger Danny Aerts, vd för Internetstiftelsen.  

Öppna data hjälper oss att enklare granska information.

Vilka är det då som kan tänkas vilja använda öppna data? Det kan till exempel handla om journalister som vill göra undersökningar och visualisera data med tydliga diagram eller animeringar, eller så kan det handla om startup-företag som vill skapa nya smarta appar. Det kan också vara du och jag, helt vanliga medborgare, som vill gräva vidare i specifik information – något som inte minst är värdefullt i tider av fejkade nyheter.  

– Tack vare öppna data finns möjligheten att gå till källan, vi kan gå hela vägen till underlaget. Det blir också lättare att ta del av och jämföra olika data, det blir en annan transparens, säger Matthias Palmér, teknisk chef och grundare till Metasolutions, ett dotterbolag till Internetstiftelsen som arbetar för ett transparent samhälle med öppna datakällor.  

Matthias Palmér, teknisk chef och grundare till Metasolutions.

Idag har vi möjlighet att begära ut information enligt Offentlighetsprincipen. Då behöver du i regel vända dig till en registrator som i sin tur behöver lägga tid på att leta upp den efterfrågade datan, sammanställa den och skicka den till dig.  

– Det finns stora effektiviseringsmöjligheter här, menar Matthias Palmér.  

Minskade kostnader, effektivisering, nya tjänster och ett öppnare demokratiskt samhälle är viktiga argument. Men det viktigaste argumentet för att öppna upp offentlig data handlar faktiskt om liv och död. Enligt OECD:s rapport Creating Value Through Open Data, räknar man med att rädda 7 000 liv inom sjukvården i EU, tack vare att öppna data möjliggör snabbare handläggning.  b

Man räknar med att rädda 7 000 liv inom sjukvården i EU med hjälp av öppna data. 

Idag finns den så kallade PSI-lagen, som grundar sig i ett EU-direktiv, med syfte att göra offentlig information tillgänglig för vidareutnyttjande. Bland offentliga aktörer idag är det dock långt från alla som tillhandahåller öppna data på ett lättillgängligt sätt. Just nu håller PSI-lagen på att revideras och flera aktörer – däribland myndigheter, ideella organisationer och enskilda eldsjälar – arbetar för att data blir lättare att komma åt och användas.  

–  Vi behöver ändra synsättet och jobba med data som är “open by default”, det innebär att så länge det inte finns en orsak att hålla information skyddad så ska den finnas tillgänglig, säger Matthias Palmér på Metasolutions.  

Här kan Internetstiftelsen hjälpa till och påverka utvecklingen.  

–  Vi har finansiella möjligheter att informera om fördelarna med öppna data men vi kan också fungera som facilitator mellan myndigheter, kommuner, privata företag och medborgarinitiativ. Vi kan också bidra finansiellt till olika projekt som främjar utvecklingen av öppna data, säger Danny Aerts. 

Fakta: vad betyder orden?

  • Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte. 
  • Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Handlingarna som en myndighet har fått eller själva har upprättat och som förvaras hos myndigheten är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem.
  • PSI-lagen grundas på ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Relaterat