Integritetspolicy för besökare på Internetstiftelsens webbplatser

Här kan du läsa om hur Internetstiftelsen behandlar dina personuppgifter och hur du kan begära att få ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu. Internetstiftelsen vill möjliggöra innovation och driva användningen av internet framåt, samtidigt som Internetstiftelsen erbjuder digital folkbildning och kunskap. I detta syfte håller Internetstiftelsen ett flertal evenemang och driver flera tjänster, så som till exempel Bredbandskollen, Internetdagarna och Goto 10.

Internetstiftelsen är enligt gällande dataskyddslagstiftning personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med Internetstiftelsens ansvarsområden, evenemang och tjänster. Internetstiftelsen är också personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas på denna webbplats.

Om du har registrerat en .se-domän hittar du mer information om hur personuppgifter behandlas i integritetspolicyn för domännamnsregistret för .se.  

Om du har registrerat en .nu-domän hittar du mer information om hur personuppgifter behandlas i integritetspolicyn för domännamnsregistret för .nu.  

Om du vill ta del av något av Internetstiftelsens evenemang och tjänster kan du läsa om hur dina personuppgifter behandlas under respektive evenemang eller tjänst.

Nyhetsbrev

På Internetstiftelsens webbplats kan du beställa prenumeration på nyhetsbrev om en eller flera av Internetstiftelsens evenemang och tjänster.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Internetstiftelsen ska kunna administrera och skicka nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om Internetstiftelsens tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet. När du avregistrerar dig tar Internetstiftelsen bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrev eller e-postmeddelande.

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Internetstiftelsen använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Vill du inte längre ta emot Internetstiftelsens nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.

Om kakor

Internetstiftelsens webbplatser använder kakor (cookies). Läs mer om kakor.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
Organisationsnummer: 802405-0190
www.internetstiftelsen.se

Du kan också lämna eventuella klagomål om Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Du hittar den gällande integritetspolicyn publicerad på denna sida.