För samhället

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Därför vill vi vara den naturliga källan till kunskap om internetanvändningen i Sverige, och om hur internet och digitalisering påverkar samhällsutvecklingen.

internetstiftelsens hjärta i mossa

Vi investerar i öppna data

Internetstiftelsen vill främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. En betydelsefull pusselbit i detta är öppna data. Därför är vi sedan början av 2020 majoritetsägare i MetaSolutions, ett ledande bolag inom öppna data.

Äldre kvinna står med sin laptop på ett café.

Säker som digital idag

Välkommen till ett digitalt event där du får lära dig hur du kan dra nytta av internet och hur du blir en säkrare internetanvändare. Några av våra gäster är källkritiksexperten Emma Frans, polisen Jan Olsson och digitala pensionären Birgitta Jonsson. Online och kostnadsfritt. Vi ses 14 oktober!

Händer med mobiler, på skärmarna syns Tänk säkert.

Tänk säkert på nätet

Samlad information till dig som vill bli en säkrare internetanvändare. Här kan du lära dig känna igen bluff-mejl eller bluff-sms, undvika kortbedrägerier och skydda din e-legitimation.

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är den stora, årliga undersökningen om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas.

Tre vänner tittar på en mobil tillsammans.

Svenskarna och internet 2022 släpps 11 oktober

Svenskarna och internet släpps 11 oktober, och du är varmt välkommen att delta digitalt vid lanseringen. Internetstiftelsen kommer att presentera årets rapport och ge en aktuell bild av digitaliseringen i Sverige.

En man med ett barn i famnen går mot en vallokal där flera personer delar ut valsedlar.

Svenskarna och internet: Valspecial 2022

Sociala medier är en plats där alla utom de äldsta diskuterar politik. Men ett hårt debattklimat får många att begränsa sig i det politiska samtalet. Läs rapporten här.

En kvinna går efter ett barn som kryper inne i en vallokal.

Sammanfattning av rapporten

Vill du snabbt ta del av Svenskarna och internet: Valspecial 2022 och läsa mer om nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion, kan du läsa en sammanfattning här.

Identitets­federationer

En identitetsfederation är ett samarbete mellan olika organisationer som kommit överens om att lita på varandras användaridentifiering. Det gör att du som användare kan logga in med ett och samma användarnamn och lösenord, oavsett organisation.

Man håller laptop framför whiteboard.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

linjal penna och suddigum

Skolfederation

Med Skolfederation når elever och lärare alla tjänsterna i skolmiljön, både skolans egna och externa, med ett inlogg.

Internetstiftelsen stöttar

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige som tillgodoser dagens och framtidens behov. Det gör vi bland annat genom att stötta projekt, företag och forskning som syftar till att utveckla och stärka internet.

En hand öppnar en serverdörr

Projekt Internetaccess

Tillsammans med Netnod har vi tagit fram en definition av internetaccess för att underlätta för användare och leverantörer.

Äldre kvinna och yngre man som använder surfplatta.

Vi stöttar DigidelCenter

DigidelCenter är en plats dit medborgarna kan få hjälp med digital samhällsservice. Här kan du se om din kommun är med.