För samhället

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Därför vill vi vara den naturliga källan till kunskap om internetanvändningen i Sverige, och om hur internet och digitalisering påverkar samhällsutvecklingen.

Två personer sätter upp hjärtan i neon på en vägg på Internetstiftelsens kontor.

Vi investerar i öppna data

Internetstiftelsen vill främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. En betydelsefull pusselbit i detta är öppna data. Därför är vi sedan början av 2020 majoritetsägare i MetaSolutions, ett ledande bolag inom öppna data.

En man sitter vid en laptop, vid sidan står en röd termos.

Snabbkurser för internetanvändare

Ta en snabbkurs i säkerhet på nätet. Lär dig avslöja bluffmejl, handla säkert på nätet och att skapa starka lösenord – bli en säkrare internetanvändare redan idag!

Man sitter vid ett bord och pratar mobiltelefon.

Säkerhet på nätet

Här hittar du samlad kunskap om säkerhet på nätet. Fördjupande artiklar, förebyggande snabbkurser och guider som vägleder dig som redan blivit utsatt för bedragare på nätet.

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är den stora, årliga undersökningen om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas.

En unik inblick i svenskarnas digitala liv

Vi vill inte ha riktad nätreklam, men tycker att polisen ska få ta del av privata konversationer online vid brottsmisstanke. Vi oroar oss för näthat och filterbubblor, men hyllar digitala böcker och tror på digitaliseringens positiva påverkan på klimatet.

En person visar skärmen på sin mobil för en ung man som sitter ner.

Källkritik i Sverige

Hur är svenskarnas källkritiska förmåga? Här hittar du färska siffror och fakta om hur många svenskar som delar nyheter utan att ha läst dem först, när det är som svårast att vara källkritisk och om nyhetshändelser där det är svårt att skilja på sant och falskt.

Identitets­federationer

En identitetsfederation är ett samarbete mellan olika organisationer som kommit överens om att lita på varandras användaridentifiering. Det gör att du som användare kan logga in med ett och samma användarnamn och lösenord, oavsett organisation.

Man håller laptop framför whiteboard.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

linjal penna och suddigum

Skolfederation

Med Skolfederation når elever och lärare alla tjänsterna i skolmiljön, både skolans egna och externa, med ett inlogg.

Internetstiftelsen stöttar

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige som tillgodoser dagens och framtidens behov. Det gör vi bland annat genom att stötta projekt, företag och forskning som syftar till att utveckla och stärka internet.

En hand öppnar en serverdörr

Projekt Internetaccess

Tillsammans med Netnod har vi tagit fram en definition av internetaccess för att underlätta för användare och leverantörer.

Äldre kvinna och yngre man som använder surfplatta.

Vi stöttar DigidelCenter

DigidelCenter är en plats dit medborgarna kan få hjälp med digital samhällsservice. Här kan du se om din kommun är med.