För samhället

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Därför vill vi vara den naturliga källan till kunskap om internetanvändningen i Sverige, och om hur internet och digitalisering påverkar samhällsutvecklingen.

En kvinna sitter i ett videomöte vid sitt köksbord

Så har coronapandemin påverkat våra digitala vanor

Syftet med vår årliga undersökning Svenskarna och internet är att vara en opartisk kunskapskälla och ett beslutsunderlag för digitaliseringen av både samhälle och näringsliv. I 2020 års rapport ger vi en unik bild av hur våra digitala vanor och användningen av digitala tjänster har förändrats under coronapandemin.

Äldre par med mobiltelefon, fotograferas av annan mobiltelefon.

Digitalt utanförskap slår mot samhällets svagare grupper

Internetstiftelsens delrapport av undersökningen Svenskarna och internet 2020 visar att många svenskar behöver hjälp med olika digitala aktiviteter, och de som inte använder internet riskerar ett digitalt utanförskap när allt fler samhällstjänster flyttar ut på nätet.

internetstiftelsens hjärta i mossa

Vi investerar i öppna data

Ett viktigt mål för oss på Internetstiftelsen är att främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. En betydelsefull pusselbit i detta är öppna data. Därför är vi sedan början av 2020 majoritetsägare i MetaSolutions, ett ledande bolag inom öppna data.

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är den stora, årliga undersökningen om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas.

Två unga som sitter vid frukostbordet och tittar på en mobiltelefon

Svenskarna och internet 2021

Vi handlar, arbetar och umgås på nätet. Vi träffar romantiska partners på sociala medier och lär känna nya kompisar på spelplattformar. Men digitaliseringen har en baksida, då både trakasserier och bedrägerier följt med ut på internet. Läs 2021 års rapport här.

Presentation av Svenskarna och internet 2021

I årets upplaga av undersökningen Svenskarna och internet framträder en tydlig bild av ett samhälle som till stora delar är digitaliserat, och där det uppkopplade livet för de flesta är en självklar del av både arbete, skola och fritid. Här kan du se presentationen av 2021 års rapport.

Identitetsfederationer

En identitetsfederation är ett samarbete mellan olika organisationer som kommit överens om att lita på varandras användaridentifiering. Det gör att du som användare kan logga in med ett och samma användarnamn och lösenord, oavsett organisation.

Man håller laptop framför whiteboard.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

linjal penna och suddigum

Skolfederation

Med Skolfederation når elever och lärare alla tjänsterna i skolmiljön, både skolans egna och externa, med ett inlogg.

Internetstiftelsen stöttar

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige som tillgodoser dagens och framtidens behov. Det gör vi bland annat genom att stötta projekt, företag och forskning som syftar till att utveckla och stärka internet.

En hand öppnar en serverdörr

Projekt Internetaccess

Tillsammans med Netnod har vi tagit fram en definition av internetaccess för att underlätta för användare och leverantörer.

Äldre kvinna och yngre man som använder surfplatta.

Vi stöttar DigidelCenter

DigidelCenter är en plats dit medborgarna kan få hjälp med digital samhällsservice. Här kan du se om din kommun är med.