.PDF

För samhället

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Därför vill vi vara den naturliga källan till kunskap om internetanvändningen i Sverige, och om hur internet och digitalisering påverkar samhällsutvecklingen.

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är den stora, årliga undersökningen om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas.

Äldre par sitter framför datorn och arbetar tillsammans

Svenskarna och internet 2019

Svenskarna och internet är vår stora, årliga undersökning om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas. Läs den senaste rapporten från 2019 här!

Portätt av ung kille

Skolbarnen och internet 2018

Enligt vår rapport om skolbarnen och internet så har den svenska skolan kommit igång med arbetet kring digital kompetens i enlighet med den nya läroplanen från 2018, men tyvärr visar den också att undervisningen inte når alla.

Identitetsfederationer

En identitetsfederation är ett samarbete mellan olika organisationer som kommit överens om att lita på varandras användaridentifiering. Det gör att du som användare kan logga in med ett och samma användarnamn och lösenord, oavsett organisation.
Man håller laptop framför whiteboard.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

linjal penna och suddigum

Skolfederation

Med Skolfederation når elever och lärare alla tjänsterna i skolmiljön, både skolans egna och externa, med ett inlogg.

Barnhand med blåster ritar.

Sambi - digital sjukvård

Sambi är en federation för e-hälsa som länkar ihop e-tjänster inom hälsa, vård och omsorg.

Internetstiftelsen stöttar

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige som tillgodoser dagens och framtidens behov. Det gör vi bland annat genom att stötta projekt, företag och forskning som syftar till att utveckla och stärka internet.
En hand öppnar en serverdörr

Projekt Internetaccess

Tillsammans med Netnod vill vi ta fram en definition av internetaccess för att underlätta för användare och leverantörer.

Trafiksignal visar grönt.

Spännande forskning och projekt

Internetstiftelsen främjar en positiv utveckling av internet, bland annat genom att stötta forskning, företag och internetprojekt.

Äldre kvinna i elscooter tar bild med mobil.

Vi stöttar DigidelCenter

DigidelCenter är en plats dit medborgarna kan få hjälp med digital samhällsservice. Här kan du se om din kommun är med.