För samhället

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Därför vill vi vara den naturliga källan till kunskap om internetanvändningen i Sverige, och om hur internet och digitalisering påverkar samhällsutvecklingen.

Två personer sätter upp hjärtan i neon på en vägg på Internetstiftelsens kontor.

Vi investerar i öppna data

Internetstiftelsen vill främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. En betydelsefull pusselbit i detta är öppna data. Därför är vi sedan början av 2020 majoritetsägare i MetaSolutions, ett ledande bolag inom öppna data.

En man sitter vid en laptop, vid sidan står en röd termos.

Snabbkurser för internetanvändare

Ta en snabbkurs i säkerhet på nätet. Lär dig avslöja bluffmejl, handla säkert på nätet och att skapa starka lösenord – bli en säkrare internetanvändare redan idag!

Man sitter vid ett bord och pratar mobiltelefon.

Säkerhet på nätet

Här hittar du samlad kunskap om säkerhet på nätet. Fördjupande artiklar, förebyggande snabbkurser och guider som vägleder dig som redan blivit utsatt för bedragare på nätet.

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är den stora, årliga undersökningen om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas.

Tre vänner tittar på en mobil tillsammans.

Vägen till ett internet för alla

Även om mycket är gemensamt för alla ser det digitala livet olika ut för olika människor. Många vidtar också åtgärder för att skydda sig från de risker som finns på nätet. Läs Svenskarna och internet 2022 här!

Så använder vi sociala medier

Omkring hälften av användarna brukar lägga upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat. Dessa kanaler används därmed i hög grad för att både ta del av andras material och dela med sig av eget. 

Måns Jonasson och Jannike Tillå på Internetstiftelsen presenterar Svenskarna och internet 2019 på Vasa teatern

Svenskarna och internet 2023

10:e oktober 2023 är det dags för lansering av Svenskarna och internet 2023. Välkommen att delta fysiskt eller digitalt på lanseringseventet. Anmäl dig här!

Identitets­federationer

En identitetsfederation är ett samarbete mellan olika organisationer som kommit överens om att lita på varandras användaridentifiering. Det gör att du som användare kan logga in med ett och samma användarnamn och lösenord, oavsett organisation.

Man håller laptop framför whiteboard.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

linjal penna och suddigum

Skolfederation

Med Skolfederation når elever och lärare alla tjänsterna i skolmiljön, både skolans egna och externa, med ett inlogg.

Internetstiftelsen stöttar

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige som tillgodoser dagens och framtidens behov. Det gör vi bland annat genom att stötta projekt, företag och forskning som syftar till att utveckla och stärka internet.

En hand öppnar en serverdörr

Projekt Internetaccess

Tillsammans med Netnod har vi tagit fram en definition av internetaccess för att underlätta för användare och leverantörer.

Äldre kvinna och yngre man som använder surfplatta.

Vi stöttar DigidelCenter

DigidelCenter är en plats dit medborgarna kan få hjälp med digital samhällsservice. Här kan du se om din kommun är med.