.PDF

Kunskap

Internetstiftelsens vision är att alla vill, vågar och kan använda internet. Här har vi samlat våra utbildningssatsningar som gör att du enklare kan förstå och använda internets tjänster, och som bidrar till ökad digital kompetens.

Digital kompetens i skolan

Jobbar du som grundskollärare? Vi har en guldgruva för dig som vill höja den digitala kompetensen, både för dig själv och dina elever. Genom lektionsmaterialet Digitala lektioner och fortbildning för pedagoger bidrar vi till att barn och lärare kan lära sig mer om internet, programmering och digitala tjänster.
kvinna sitter med mobil.

Digitala lektioner

Digitala lektioner är en fri lärresurs med lektioner som täcker allt som rör digital kompetens i grundskolan.

Dator och elektronik på bord.

Introducera programmering

Läs Kristina Alexandersons tre tips på hur du kan introducera programmeringstekniker i undervisningen.

Digital kompetens för alla

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. För att det ska bli verklighet krävs kunskap om hur internet och digital teknik fungerar, både vad gäller tekniska aspekter och saker som källkritik och riskmedvetenhet.
Frukt av lego.

Internetkunskap

Här hittar du korta filmer och texter om hur du använder internet och digital teknik bättre och säkrare i vardagen.

Man hjälper äldre kvinna med surfplatta i soffan.

Digital delaktighet

"Digidel" är ett nätverk för att öka den digitala delaktigheten genom mötesplatser, kampanjer och utbildningsmaterial.

Digitalisering av samhället

Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Därför är vi intresserade av hur internet i Sverige används och hur vi kan hjälpa medborgarna att använda det bättre och försäkra sig om att de får vad de betalar för.
Äldre par sitter framför datorn och arbetar tillsammans

Svenskarna och internet 2019

Svenskarna och internet är vår stora, årliga undersökning om hur internetanvändandet i Sverige utvecklas. Läs den senaste rapporten från 2019 här!

En hand öppnar en serverdörr

Projekt Internetaccess

Tillsammans med Netnod vill vi ta fram en definition av internetaccess för att underlätta för användare och leverantörer.

Tryckmätare.

Bredbandskollen

Har du den hastighet du betalar för? Testa din bredbandsuppkoppling med vårt verktyg.

Mer nytta för samhället

Genom arbetet med Identitetsfederationer och genom att stötta forskning och andra satsningar bidrar Internetstiftelsen till att digitaliseringen av samhället ska göra så mycket nytta som möjligt.
Man håller laptop framför whiteboard.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

linjal penna och suddigum

Skolfederation

Med Skolfederation når elever och lärare alla tjänsterna i skolmiljön, både skolans egna och externa, med ett inlogg.

Trafiksignal visar grönt.

Spännande forskning och projekt

Internetstiftelsen främjar en positiv utveckling av internet, bland annat genom att stötta forskning, företag och internetprojekt.