Mer om oss

Internetstiftelsen är en är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation, och vårt arbete präglas av hög kvalitet, hållbarhet och pålitlighet. Vi samarbetar med en mängd stora och små aktörer både i Sverige och internationellt för att göra internet ännu bättre. Här kan du läsa mer om oss.

Detta är Internetstiftelsen

Vi är en stiftelse och verksamheten utgår från vår urkund. Vår verksamhet leds av en styrelse, vars beslut verkställs av ledningen.

Händer med Internetstiftelsens logga i handen, ett hjärta.

Så fungerar Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en självägande ekonomisk enhet och styrs av sin stiftelseurkund. Läs mer om vår organisation här.

mobil ligger och laddar på årsredovisningspapper.

Årsredovisningar

Här kan du ladda ner Internetstiftelsens årsredovisningar i PDF-format.

Ledningsgruppen för Internetstiftelsen.

Vi leder Internetstiftelsen

Här hittar du bilder på Internetstiftelsens ledning.

En positiv inverkan på samhället

Samhällsnytta och ansvarstagande är viktigt i vårt arbete. Därför vill vi ha en dialog med de som berörs när vi förändrar våra regler eller skapar nya funktioner och tjänster. Vi vill också verka för att minska vår belastning på miljön och skapa ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kvinna och man arbetar tillsammans.

Våra förslag går på remiss

Innan vi tar beslut om nya regler, funktioner och tjänster inhämtar vi synpunkter från berörda parter.

Internetstiftelsen mottar diplom för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018.

Vi har hållbarhet och kvalitet i fokus

För oss är hållbarhet och hög kvalitet självklart. Ett kvitto på det är att vi 2010 och 2018 fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Läs mer om vårt kvalitetsarbete här.

Man håller upp en röd fairphone.

Vårt hållbarhetsarbete

Internetstiftelsen arbetar aktivt med alla tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.