Digital delaktighet

Alla människor i Sverige ska ha samma rätt och möjligheter att utnyttja internets tjänster. Därför är Internetstiftelsen en aktiv del av Digidelnätverket och skapar mötesplatser för digital samhällsservice runtom i Sverige.

15 kommuner fick bidrag för att starta DigidelCenter

Under hösten 2018 fick 15 kommuner pengar från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Läs mer om DigidelCenter här.

Internetstiftelsen tillhandahåller tjänster som utbildar, underlättar och stimulerar till ökad internetanvändning i Sverige. Vi arbetar för att vidareutveckla befintliga internetanvändares förmågor att använda internet och för att hjälpa dem som idag står utanför nätet att bli aktiva internetanvändare.

En fråga om demokrati

Idag krävs grundläggande internetkunskaper i allt högre grad på arbetsmarknaden, för att kunna ta del av samhällets service eller för privata ändamål. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin, samhällsekonomin och den enskilde individen.

Även i Sverige, som generellt ligger långt fram i den tekniska utvecklingen, finns många människor som inte är digitalt delaktiga och som därmed riskerar att hamna utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på internet.

Fler svenskar digitalt delaktiga

Sedan 2008 har Internetstiftelsen engagerat sig i att öka den digitala delaktigheten. Internetstiftelsen var en av initiativtagarna till kampanjen Digidel 2013.

Digidelnätverket har sedan kampanjens slut drivit arbetet vidare, bland annat genom eMedborgarveckan och All Digital Week; en årlig europeisk kampanj för att få fler människor med i den digitala gemenskapen. Båda dessa evenemang har Internetstiftelsen sponsrat.

Center för digital samhällsservice

Internetstiftelsen är initiativtagare till DigidelCenter; en plats dit medborgarna kan komma och få hjälp med digital samhällsservice och lära sig hur man kan använda olika digitala tjänster. Det första DigidelCenter skapades 2017 på Motala bibliotek och sedan dess har över 50 kommuner ansökt om finansiering. Det har gjort att Internetstiftelsen under 2018 valde att skjuta till 2,4 miljoner kronor utöver de beviljade medlen från regeringen. Totalt fick kommunerna dela på 10,4 miljoner kronor.

Se vår film om DigidelCenter som öppnade runt om i Sverige under 2019.

DigidelCenter är lättillgängliga, placerade på bemannade platser med goda öppettider i en kommun. En sådan plats kan till exempel vara bibliotek eller medborgarkontor. På ett DigidelCenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens för att aktivt kunna välja digitala alternativ och tjänster.

Målgrupper för DigidelCenter är invånare i alla åldrar, med olika språk och andra olika förutsättningar.

DigidelCenter är fysiska platser för lärande för både digitalt erfarna och för nybörjare. De kan kombineras med mobila aktiviteter och enheter för att nå flera. I ett DigidelCenter samverkar olika aktörer och verksamheter som till exempel föreningar, myndigheter, förvaltningar och organisationer för att erbjuda service och aktiviteter. Det är en arena där producenter av digitala tjänster kan ha dialog med användare för att utveckla mer tillgängliga tjänster.

Grundläggande är att DigidelCenter ska vara förankrat i den kommunala organisationen och verksamheten. Att skapa ett DigidelCenter ska ses som en process över tid.

Målgrupper för DigidelCenter är invånare i alla åldrar, med olika språk och andra olika förutsättningar. Service och aktiviteter vid ett DigidelCenter ska vara avgiftsfritt för besökarna.

I dessa kommuner finns DigidelCenter:

 • Båstad
 • Gällivare
 • Götene
 • Helsingborg
 • Hylte
 • Härnösand
 • Karlskrona
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Luleå
 • Mariestad
 • Motala
 • Mönsterås
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Norrtälje
 • Rättvik
 • Sundsvall
 • Säter
 • Sävsjö
 • Torsby
 • Uddevalla
 • Vingåker
 • Västerås
 • Älmhult
 • Örnsköldsvik