.PDF
Apple watch på handled.

Hur säkert är ditt uppkopplade liv?

I oktober genomförs den nationella kampanjen ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Polisen. Tillsammans med samarbetspartners belyser man digital kompetens och informationssäkerhet, med särskilt fokus på uppkopplade smarta saker.

Betalning med bankkort och mobiltelefon.

Extra verifiering ska göra e-handeln säkrare i hela EU

EU:s nya giv för att göra kortköp säkrare är bekanta för många svenskar. Nu blir det inget mer inskrivande av koden på baksidan av kortet – istället ska till exempel bank-id alltid användas när man handlar på nätet.

Svenskarna och internet släpps 15 oktober

Rapporten Svenskarna och internet är en högtidsstund för alla som intresserar sig för digitalisering och svenska folkets liv på nätet. Årets upplaga kommer 15 oktober.

danah boyd

Möt danah boyd – knivskarp expert på sociala medier

I skärningspunkten mellan teknik, samhälle och politik rör sig danah boyd. Som en av årets huvudtalare på Internetdagarna kommer hon visa på de systemförändringar som behövs för att skapa en säkrare och mer sund värld, både teknologiskt och sociologiskt.

Tre personer på Internetdagarna

Internetdagarna fyller 20 år

Internetdagarna har blivit Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som jobbar med internet och digitalisering, men också för alla som älskar nätet. Nu fyller Internetdagarna 20, och årets upplaga blir därför något alldeles extra.

Barn som använder mobiltelefon.

De ska göra barnens röster hörda på nätet

ECPAT Sverige får pengar från Arvsfonden för att hjälpa och stötta barn som fått kränkande bilder och filmer spridda på internet. Både polis och forskare är involverade i projektet.

två elever med mobiltelefon.

Så pratar du med dina barn om internet

Barn är särskilt utsatta på nätet, och det gäller inte minst risken att kränkande bilder sprids och delas utom barnets kontroll. Där måste vuxna vara ett engagerat stöd, och barnets väg ut ur en problematisk situation.