.PDF
mobiltelefon som tar bild på GDPR-skylt

Många känner till men få utnyttjar GDPR

Ett år har nu gått sedan GDPR började gälla. Datainspektionens rapport visar att de flesta svenskar känner till den nya dataskyddsförordningen. Färre vet däremot vad den innebär.

Dator i lego.

Hur ska vi kunna lita på AI?

EU har tagit fram riktlinjer för en god utveckling av artificiell intelligens, AI. Riktlinjerna är ett första steg för att få företag, utvecklare och forskning att arbeta mot samma mål – en lagenlig, etisk och robust AI.

Anne-Marie Eklund Löwinder bakom nyckeln till internet.

En av internets nycklar finns i Sverige

Fjorton personer har fått uppdraget att inneha varsin mycket speciell nyckel. Utan dessa nyckelbärare skulle internet sluta att fungera på ett säkert sätt. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, är en av de utvalda.

Mobilanvändare som surfar på Facebook.

Svenskar vill ha tydlighet kring datainsamling

När svenska folkets inställning till digital integritet undersöks visar rapporten att allt fler tar aktiva steg för att kontrollera vilken data som samlas in om en själv, och att många kan tänka sig att betala mer för tjänster som hanterar data ansvarsfullt.

Mobiltelefon med en hand som surfar på Facebook.

Nätjättarna lovar integritet och ansvar

Ansvarsfull hantering av personlig information står i fokus när Google och Facebook håller sina utvecklarkonferenser, men möjligheterna att samla in data blir ännu större.

Tvådimensionella pixelmoln av blå genomskinlig plast.

Säkerhetskopiera datorn innan det är för sent

Det är viktigt med goda säkerhetskopieringsrutiner. Inget annat kan skydda lika väl mot allt från avancerade utpressningstrojaner till simpla vardagsmissöden som välta kaffekoppar. En bra säkerhetskopia är också det enda skyddet för det som är absolut mest värdefullt i digitala sammanhang: våra filer.

Förälder och barn tittar på mobiltelefon.

Så kan apparna spåra dig

Att låta mobiltelefonen se och spara vilka platser du rör dig på kan vara väldigt användbart, och är nödvändigt för att många appar ska fungera. Men lagring av platsdata öppnar också för problem, och potentiellt missbruk.

Händer som skriver på ett tangentbord.

Spara inte lösenord i webbläsaren

Dagens webbläsare erbjuder sig att spara våra lösenord. Trots detta bör vi hellre använda lösenordshanterare. De är generellt både säkrare och mer funktionella.