Östen Frånberg

Internetpionjären Östen Frånberg har gått bort

2 min läsning

Östen Frånberg var en sann internetpionjär. Han grundade Internetstiftelsen och har genom åren gjort avtryck både inom akademin och industrin. Internetstiftelsen minns en av Sveriges ledande it-personligheter.

Östen Frånberg, Internetstiftelsens grundare och tidigare styrelseordförande, har gått bort. Våra tankar går i första hand till Östens familj och närmast sörjande. För oss andra innebär hans bortgång också att en av landets stora internetpionjärer gått ur tiden.

Östen Frånberg har spelat en nyckelroll i den svenska internethistorien. Genom avgörande beslut var han med och stakade ut kursen för den utveckling som gjort Sverige till ett av världens ledande it-länder.

Grundade Internetstiftelsen

Genom sitt arbete på Ericsson blev Östen Frånberg i slutet av 1970-talet ansvarig för TCP/IP på företaget. Denna teknik skulle bli en central del av internets infrastruktur. Som representant för Ericsson var Östen Frånberg också med och grundlade ett av de första privata internet-näten i Sverige.

Bit för bit växte internet i Sverige och Östen Frånberg var aldrig långt från händelsernas centrum. Han blev den förste ordföranden för ISOC-SE, den svenska avdelningen av organisationen Internet Society. 

När antalet svenska domäner växte snabbt uppstod behovet av organisation och administration. Östen Frånberg deltog i den statliga utredningen om internet i Sverige. I valet mellan ett förstatligande av internet eller att administrera domänverksamheten inom en privat stiftelse förordade Östen Frånberg det senare. Resultatet blev Internetstiftelsen som grundades 1997 med Östen Frånberg som förste styrelseordförande. Han var också med och skrev Internetstiftelsens urkund.

Ett arbetsliv i internets tjänst

Under hela sitt liv fortsatte Östen Frånberg outtröttligt att verka i internets tjänst, bland annat som projektledare inom Kungliga Vetenskapsakademin och som deltagare i ISOC:s internationella styrelse. På senare år har han dessutom varit drivande i arbetet med en standardisering av Internet of Things och engagerat sig i framtidens teknik med sammankopplade prylar och artificiell intelligens.

Östen Frånberg var en av internets sanna pionjärer. En nybyggare av det gamla gardet, en ingenjör med mentalitet för problemlösning och förmågan att se teknikens möjligheter. Han uttryckte det själv så här under en intervju med Internetmuseum publicerad 2017:

– Det som jag är förtjust i är att kunna se utvecklingen. Det är det nya. Det innovativa. Det är intressant för mig. Hur kan man ta det som finns och kombinera med andra idéer och få något nytt?

Östen Frånbergs bortgång lämnar ett tomrum i internet-Sverige. I hans anda fortsätter Internetstiftelsen verka för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Läs mer om internetpionjären Östen Frånberg

Om du vill lära dig ännu mer om Östen Frånbergs gärningar i internets tjänst vill vi gärna rekommendera denna intervju på Internetmuseum.