En kvinna fikar, vid sidan står en robot.

AI i skolan – nytt för både lärare och elever

5 min läsning

AI är här och hela samhället berörs, inte minst skolan. Men vilken plats har AI-verktygen i klassrummen, och hur ska man lära ut det man kanske knappt förstår själv?

Program som skapar bilder på beställning och chattrobotar som kan bygga ihop vilka slags texter som helst. AI – artificiell intelligens – har blivit en snackis i alla delar av samhället. Det gäller inte minst skolan, som ska utbilda sina elever i digital kompetens.

Med AI har den digitala tillvaron snabbt förändrats. När alla elever har tillgång till verktyg och program som nästan verkar intelligenta förändrar det i grunden hur vi använder mobiltelefoner och andra enheter.

– AI är inte nytt, men tekniken har fått en ny form nu och kommit nära det som varit mänskligt tidigare. Den förändringen skakar om oss mer än vad algoritmer i sociala medie-flöden och rekommendationssystem gjorde, berättar Linda Mannila som är forskare inom artificiell intelligens och digitalisering på Linköpings universitet.

Linda Mannila, forskare inom artificiell intelligens och digitalisering på Linköpings universitet

Den snabba utvecklingen har gjort att många lärare själva måste lära sig den nya tekniken samtidigt som de ska hjälpa eleverna att förstå den.

Från och med nu och framåt så kommer detta vara någonting som i stort sett alla har tillgång till. Då måste man få lov att lära sig hur man kan använda det.

Jimmy Holst, SO-lärare i Västerportskolan

Att lära sig AI tillsammans

Flera skolor har redan börjat använda olika AI-verktyg på lektionerna. En av dessa är Västerportskolan, där Anders Hektor är förstelärare och Jimmy Holst SO-lärare och IT-strateg. De berättar att de tillsammans började fundera kring hur den nya tekniken kunde användas konkret i undervisningen.

Det började med föreläsningar och workshops bland de lärare som själva ville lära sig mer. Alla lärare på Västerportskolan har tillgång till Microsoft Co-Pilot, ett verktyg som liknar ChatGPT.

– Det blir ju lite "learning by doing" när det gäller AI. Det är naturligt att de lärare som själva är intresserade börjar dra i det på skolan. Just nu är vi ett fåtal lärare som testat, berättar Anders Hektor.

Både Jimmy Holst och Anders Hektor har själva testat på flera olika AI-verktyg, från ChatGPT och Co-Pilot till generativa bildtjänster som Midjourney. De elever som testat på AI har ofta använt My AI, en chattbot som är baserad på ChatGPT och finns inbyggd i sociala medie-appen SnapChat.

– De kallar den "roboten", säger Jimmy Holst.

En wow-upplevelse

Båda lärarna är överens om att skolan befinner sig i en inlärningsperiod när det gäller AI. Både elever och lärare måste ta reda på hur man kan använda tekniken och vad den är bra för. Det blir oftast bäst när de närmar sig AI som hjälp i annan undervisning.

Ett exempel där skolan använde AI-verktygen på ett kreativt sätt var när eleverna lärde sig om antikens grekiska gudar. I samband med det fick de prova på bildgeneratorn Adobe Firefly, ett program som kan skapa illustrationer utifrån en textbeskrivning.

– Eleverna jobbade i grupper och tog reda på olika saker om de här gudarna. Sen när de läst på så kunde de använda bildgeneratorn för att skapa sina egna bilder av Zeus och de andra olympiska gudarna. De blev verkligen en wow-upplevelse för många av eleverna och riktigt häftigt, säger Jimmy Holst.

Ett exempel på hur AI-verktyg kan skapa illustrationer utifrån en textbeskrivning. Här grekiska gudar i tecknad stil, skapad med bildverktyget i ChatGPT.

Källkritik och bildskapande

Anders Hektor har använt AI-verktygen som en ingång för att diskutera källkritik med eleverna. Program som ChatGPT kan leverera självsäkra påståenden om det mesta, men det är inte säkert att chattroboten vet vad den pratar om.

– Vi har utgått från frågor i SO-ämnet och gett frågorna till en AI. Sen granskar vi svaren och kollar om de är rimliga och stämmer. Det blir en formativ övning tillsammans med eleverna.

Digitala lektioner om AI

På många håll i skol-Sverige håller man nu på att kraftsamla för att skapa en strategi för undervisningen om AI. Samtidigt finns ett stort behov för lärare själva att sätta sig in i hur den nya tekniken fungerar.

– Barn generellt förstår inte vad AI är, och många vuxna gör det inte heller. Sen finns det givetvis många som är jätteintresserade och sätter sig in i det. Men det är ett stort och otydligt område, berättar Linda Manilla.

Internetstiftelsen har tagit fram flera sorters material om AI som introduktion för både skolpersonal och svenska internetanvändare i stort. På kunskapssatsningen Internetkunskap finns en AI-kategori där ett antal lättlästa artiklar går igenom vad AI är för något, hur tekniken används och lär ut begrepp som språkmodell, generativ AI och algoritmer.

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar.
Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsning, Digitala lektioner. Nya lektioner om AI ska hjälpa lärare i undervisningen.

För lärare finns en uppsättning helt nya AI-lektioner på lärresursen Digitala lektioner. Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen berättar:

– Lektionerna handlar om att synliggöra hur AI fungerar och vad det är – samt de effekter som kan tänkas påverka samhälle och individ. Men det finns också lektioner som handlar om utmaningar som finns med AI, både etiska och hur det kan bli fel vid beslutsfattande eller bilder som skapas med tydlig bias. Vi har också lektioner som rör AI som "studiekompis" eller "fusk-maskin".

Tanken med de nya lektionerna är att vara en enkel och förberedd ingång för lärare som vill komma i gång med AI i skolan.

Alla kommer ha tillgång till AI

Anders Hektor och Jimmy Holst på Västerportskolan är båda eniga om att ett stort ansvar ligger på skolan när det gäller AI-tekniken.

– Från och med nu och framåt så kommer detta vara någonting som i stort sett alla har tillgång till. Då måste man få lov att lära sig hur man kan använda det, säger Jimmy Holst. Det gäller de positiva delarna, men vi ska också diskutera med eleverna vilka negativa effekter som kan finnas med AI.

Kan AI förhöra dina elever på läxan eller på andra sätt fungera som assistent vid läxläsning? Kan AI hjälpa dig planera dina lektioner? Och använder eleverna AI för att fuska?

På Digitala lektioner hittar du som lärare färdigt material för grundskolan som på olika sätt närmar sig AI och frågor som handlar om AI.

Du kan läsa mer på webbplatsen Digitala lektioner


Relaterat