Hållbarhet på Internetdagarna

Internetstiftelsen vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar därför för att på olika sätt minska vår belastning på miljön och aktivt medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här kan du läsa om hur Internetstiftelsen jobbar med hållbarhet under Internetdagarna 2023.

Miljömässig hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Deltagarna är på distans och de flesta talare är i Stockholm Waterfronts lokaler som är miljöcertifierade (Svanen och Green Key). Huvudtalarna medverkar på distans.
 • Det finns cykelparkering och laddstolpar för elfordon.
 • Våra samarbetspartners använder miljöfordon vid transporter i största möjliga mån och samordnar leveranser.
 • Vi har digitala planeringsmöten som alternativ till vissa fysiska möten.
 • Vi skickar inte ut fysisk reklam om konferensen, och vi informerar om konferensprogrammet digitalt.
 • En digital konferens på distans förutsätter inte lika omfattande skyltning.
 • Vi har beställt ekologisk vegetarisk lunch till talare. Medarbetare som arbetar på konferensen väljer vegetarisk mat om de vill i personalmatsalen. Middag med talare och de som har arbetat på konferensen är vegetarisk.
 • Vi serverar all mat och dryck vid måltiderna på porslin och i glas.
 • Vi erbjuder källsortering med hjälp av Stockholm Waterfront.
 • Om det blir mat över rekommenderar vi att den skänks via Stockholm Waterfront till Filadelfiakyrkan.
 • Vi klimatkompenserar för hela konferensen med hjälp av Zeromission i det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha, lokaliserat i distriktet Kolar i Indien. Projektet ersätter eldning av ved och fotogen med biogas från småskaliga biogasanläggningar för matlagning och kokning av vattnet. Här hittar du certifikatet för klimatkompensationen för Internetdagarna 2023. Klimatkompensationen inkluderar utsläpp från deltagarnas medverkan på distans, mat, dryck, avfall, transporter, energiförbrukning, resor och hotellnätter.

Ekonomisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • För att olika målgrupper ska kunna delta säljs alla biljetter till konferensen till subventionerat pris.
 • Vi har en fastställd budget för konferensen.
 • Vi återanvänder, hyr eller lånar istället för att köpa nytt, exempelvis återanvänds huvudscenen och interiörinredning i studios.

Social hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Konferensen är helt digital även i år, vilket ger ökad tillgänglighet för fler.
 • Vi strävar efter att ha en jämn könsbalans bland talare, panelister och deltagare. I år är könsfördelningen bland talarna drygt 60 procent kvinnor och knappt 40 procent män.
 • Bilderna som används i marknadsföringen kommunicerar jämställdhet och mångfald.
 • Lokalen är tillgänglighetsanpassad för alla med funktionsvariation.
 • Taxi och färdtjänst har möjlighet att stanna i nära anslutning till entrén.
 • Vi uppmuntrar till god ton och respektfullt bemötande i konferensens digitala kanaler. Vi har en aktiv närvaro i samtliga chattar för att säkerställa detta.
 • Vi strävar efter att det finns en rimlig arbetsbörda för dem som arbetar under konferensen samt ger möjlighet för återhämtning efteråt.
 • Pausrum finns för dem som arbetar under konferensen.
 • Möjlighet finns till avstressande nedvarvning med massage för dem som arbetar under konferensen.
 • Vi har en utvärdering efter konferensen för att ta in synpunkter och förbättringsförslag från publik, partners och medarbetare. För varje svar skänks en summa till välgörande ändamål.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Internetstiftelsen säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Här kan du läsa vår miljöpolicy samt mångfalds- och inkluderingspolicy.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Här hittar du våra hållbarhetsredovisningar och klimatrapporter.

Hållbarhetsansvarig Internetstiftelsen

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager