Våra övergripande kvalitetsmål

Här har vi presenterat våra övergripande kvalitetsmål och hur väl de har uppfyllts genom åren.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Våra övergripande kvalitetsmål är:

  • Vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Kundnöjdhet mäts med Nöjd-Kund-Index (NKI). Målet är 82 av 100.

Nöjd-Kund-Index (NKI) för samtliga slutkunder hos samtliga registrarer, 2007-2020

  • Vi vill att våra registrarer (återförsäljare) ska vara nöjda. Mätning sker med indexet Nöjd-Registrar-Index (NRI). Målet är 82 av 100.

Nöjd-Registrar-Index (NRI), 2008-2020

  • Vi vill att våra medarbetare ska vara nöjda. Medarbetarnöjdhet mäts med Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och här redovisas resultat i form av ett sammanfattande betyg på hela Internetstiftelsen som företag och arbetsgivare. Målet är 4 av 5.

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), 2007-2020

  • Vi vill erbjuda full tillgänglighet på våra tjänster. Målet är 100 %.

Tillgänglighet toppdomäner, 2007-2020

  • Ett annat viktigt kvalitetsmål är marknadsandelarna för Internetstiftelsens toppdomäner i Sverige. Målet för 2021 är att öka marknadsandelar för .se i Sverige baserat på CENTR:s metodik.

Marknadsandelar Internetstiftelsens toppdomäner i Sverige, 2005-2020

Källa: Insamling av data genom Zooknic 2005-2018. Insamling av data genom CENTR 2019 och framåt.

Du kan läsa mer om användningen av index i kvalitetsarbetet hos Svenskt Kvalitetsindex (SKI).