Våra övergripande kvalitetsmål

Här har vi presenterat våra övergripande kvalitetsmål och hur väl de har uppfyllts genom åren.

Våra övergripande kvalitetsmål är:

  • Vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Kundnöjdhet mäts med Nöjd-Kund-Index (NKI). Målet är 82 av 100.
  • Vi vill att våra registrarer (återförsäljare) ska vara nöjda. Mätning sker med indexet Nöjd-Registrar-Index (NRI). Målet är 80 av 100.
  • Vi vill att våra medarbetare ska vara nöjda. Medarbetarnöjdhet mäts med Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och här redovisas resultat i form av ett sammanfattande betyg på hela Internetstiftelsen som företag och arbetsgivare. Målet är 4 av 5.
  • Vi vill erbjuda full tillgänglighet på våra tjänster. Målet är 100 %.
  • Ett annat viktigt kvalitetsmål är marknadsandelarna för Internetstiftelsens toppdomäner i Sverige. Målet för 2019 är 65 % (för .se) och 7 % (för .nu).

Du kan läsa mer om användningen av index i kvalitetsarbetet hos Svenskt Kvalitetsindex (SKI).