Policyrådgivningsgruppen

Internetstiftelsen arbetar med en policyrådgivningsgrupp (PRG) med ett tiotal experter från en vid krets i Sverige som företräder olika relevanta kompetensområden som juridik, teknik och domännamnsadministration.

Ledamöterna tillsätts av styrelsen och ska tillsammans representera våra kunder, användare av .se-domäner, registrarer och en intresserad allmänhet. De har god kunskap i den internationella utvecklingen av policyfrågor för toppdomäner, TLD:er. De företräder olika relevanta kompetensområden som juridik, teknik, domänadministration och allmän internetkunskap.

Diskuterar principiella frågor

PRG träffas två till fyra gånger per år och har möjlighet att ge sin syn på och påverka förslag om förändringar i regelverket både före, under och efter ett remissförfarande. I PRG behandlas i första hand principiella frågor för Internetstiftelsen avseende regelverk och ATF, administrativ hantering, distribution och marknad, etikfrågor kring verksamheten, affärsmodell samt servicenivå.

PRG diskuterar inte enskilda händelser och fall i den operativa verksamheten.

PRG:s uppgift är att vara rådgivande, inte beslutande eller ansvariga, för frågor rörande Internetstiftelsens domännamnspolicy.

Nuvarande ledamöter

  • Jon Dal, Dal & Partners Advokatbyrå
  • Cecilie Thi Lam, ordförande registrars.se
  • Sanna Wolk, jurist och professor
  • Annebeth Lange, Norid
  • Fredrik Sand, TechSverige
  • Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare
  • Jeanette Gustafsdotter, Helsingborg Arena och Scen
  • Erik Biverot, f.d. officer, arbetar med säkerhetsskydd och informationssäkerhet