Tvistlösning för .nu-domäner

Ibland uppstår det en tvist om vem som har rätt till ett domännamn. För sådana tvister om .nu-domännamn tillämpas Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), en policy framtagen av ICANN för hantering av tvister kring domännamn.

Översikt

Internetstiftelsen ansvarar för drift och administration av toppdomänen .nu och använder sig av tvistlösningsmodellen UDRP för hantering av tvister om .nu-domännamn.

Handläggning av tvistlösning under UDRP

Om du anser att någon annan har registrerat ett .nu-domännamn du själv har rätt till kan du pröva tilldelningen av domännamnet i efterhand genom att vända dig till en av de organisationer som är godkända av ICANN att handlägga ärenden under UDRP.

Handläggning av tvistlösningsärenden under UDRP hanteras av den av ICANN godkänna tvistlösningsorganisationen samt domännamnsinnehavarens återförsäljare (registrar). Internetstiftelsen är inte inblandad i administration eller handläggning av sådana ärenden. Du kan alltid kontakta din återförsäljare om du har frågor. Du hittar kontaktuppgifter i sökfältet "Hitta din kundtjänst" på denna sida.

Hitta din kundtjänst

Internetstiftelsen har ingen gemensam kundtjänst för domännamnsinnehavare. Om du har frågor som gäller ett registrerat domännamn ska du kontakta kundtjänsten hos din leverantör. För kontaktuppgifter, skriv in ditt domännamn och klicka på "Sök".

Innan du inleder ett tvistlösningsärende är det viktigt att du själv tar reda på mer om tvistlösningsprocessen för .nu-domännamn. Informationen nedan är inte uttömmande men innehåller tips och rekommendationer.

Gör en ansökan

Först måste du välja vilken tvistlösningsorganisation som ska handlägga ditt ärende. På den valda tvistlösningsorganisationens webbplats får du reda på mer om hur handläggningen av ett ärende går till, samt vad processen kostar.

En ansökan om tvistlösning under UDRP görs som huvudregel i enlighet med förfaranderegler framtagna av ICANN.

Under punkt 3 i dessa förfaranderegler hittar du mer information om hur din ansökan ska utformas.

Observera att den tvistlösningsorganisation som du valt kan ha särskilda regler för handläggning av ärenden som du måste ta del av. Du hittar mer information på den valda tvistlösningsorganisationens webbplats.

Kostnader för tvistlösning under UDRP

Varje tvistlösningsorganisation tillämpar olika prissättning. Läs mer om kostnader för ditt ärende på den valda tvistlösningsorganisationens webbplats.

Om ditt .nu-domännamn är föremål för en tvist

En ansökan om tvistlösning under UDRP görs i enlighet med förfaranderegler framtagna av ICANN. Under punkt 5 i dessa förfaranderegler hittar du mer information om hur ditt svar ska utformas.

Observera att den tvistlösningsorganisation som du valt kan ha särskilda regler för handläggning av ärenden som du måste ta del av. Du hittar mer information på den valda tvistlösningsorganisationens webbplats. Du kan också kontakta din återförsäljare för mer information. Du hittar kontaktuppgifter i sökfältet "Hitta din kundtjänst" på denna sida.

Publicering av beslut rörande .nu-domäner

Internetstiftelsen kommer inte bevaka och publicera tvistlösningsbeslut rörande .nu-domäner. Vänligen se respektive tvistlösningsorganisations webbplats för mer information kring publicering av avgjorda ärenden.

Uppdateringar i Internetstiftelsens UDRP-policy för .nu

Inga uppdateringar sedan 2018-07-23.