Tvistlösning för .se-domäner

Ibland uppstår det en tvist om vem som har rätt till ett .se-domännamn. Vid sådana tillfällen finns Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) som ett enkelt alternativ till att gå till domstol. ATF för toppdomänen .se administreras av WIPO (World Intellectual Property Organization).

Om du anser att någon har registrerat ett domännamn du har rätt till kan du pröva tilldelningen av domännamnet i efterhand genom ATF. Snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet är Internetstiftelsens ledord för tvistlösningen.

Flera varumärken kan ha samma lydelse, men omfatta olika varor och ha olika innehavare. Det är dock bara en person som kan få domännamnet. Det är alltid svårt att veta vad som ligger bakom en registrering av domännamn och det är inte säkert att innehavaren av din rättighet som domännamn kände till dig eller din verksamhet.

Tre rekvisit prövas

För att du som ansöker om tvistlösning ska kunna vinna tvisten behöver du visa att samtliga tre följande rekvisit (omständigheter) är uppfyllda:

  • Du måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
  • Den som nu innehar domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Läs anvisningarna gällande ATF (punkt 7) här.

Ladda hem

Regler för ATF

Här kan du ladda ner registreringsvillkoren för toppdomänen .se.

Ladda hem

Här kan du ladda ner förfarandereglerna för ATF.

Ladda hem

Här kan du läsa integritetspolicyn för ATF.

Ladda hem

Kostnader för ATF

Du hittar kostnaderna för ATF här.

ATF Påskyndat förfarande

Det finns en möjlighet att välja ett påskyndat förfarande för ATF om innehavaren inte besvarar ansökan. Det innebär en möjlighet för sökanden att få till stånd en snabbare handläggning av ärenden när innehavaren av domännamnet inte besvarar ATF-ansökan. Läs mer om ATF Påskyndat förfarande.

PM: Tankarna bakom ATF

Här kan du ladda ner ytterligare information om tankarna bakom reglerna om ATF.

.