Tvistlösning för .se-domäner

Ibland uppstår en tvist om vem som har rätt till ett .se-domännamn. Vid sådana tillfällen finns Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF), som ett enkelt alternativ till domstol.

Det är principen "först till kvarn" som gäller för tilldelning av .se-domännamn; den som först ansöker om en ledig domän får den utan förprövning. Om någon anser att den har bättre rätt till ett registrerat domännamn, finns möjligheten att pröva tilldelningen av domännamnet i efterhand genom Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF).

Internetstiftelsens ledord för ATF är snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet. Förfarandet administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO), vilket innebär att WIPO administrerar ansökan om ATF, skriftväxlingen mellan parterna och beslut i ärendet. Mer information om ATF-administrationen finns på WIPO:s webbplats. Där finns också Frågor och svar om ATF.

Tre villkor prövas

För att sökanden ska kunna vinna tvisten behöver den visa att samtliga tre kriterier är uppfyllda:

 • Sökanden måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
 • Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
 • Innehavaren av domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Läs anvisningarna gällande ATF (punkt 7) här.

Ladda hem

Tvistlösare

Alla ATF-ärenden avgörs av opartiska tvistlösare. De tvistlösare som Internetstiftelsen anlitar är:

 • Per Carlson, Hovrättslagman i Svea hovrätt
 • Jon Dal, advokat
 • Bengt Eliasson, jurist
 • Jonas Gulliksson, advokat
 • Peter Hedberg, advokat
 • Petter Rindforth, jurist
 • Johan Sjöbeck, jurist
 • Monique Wadsted, advokat

Tvistlösarna fattar beslut mot bakgrund av de regler som gäller för ATF och den praxis som har utvecklats. Samtliga tvistlösare är erfarna jurister och kunniga inom immaterialrätt. Om en jävsituation skulle uppstå avböjer de att avgöra ett visst ärende. Alla tvistlösare är oberoende från Internetstiftelsen och WIPO.

Tvistlösaren för det enskilda ärendet utses av WIPO. Om någon av parterna begär att ärendet ska avgöras av tre tvistlösare, utser parterna varsin tvistlösare.

Regler för ATF

Här kan du ladda ner registreringsvillkoren för toppdomänen .se.

Ladda hem

Här kan du ladda ner förfarandereglerna för ATF.

Ladda hem

Här kan du läsa integritetspolicyn för ATF.

Ladda hem

Kostnader för ATF

Du hittar kostnaderna för ATF här.

ATF Påskyndat förfarande

Det finns möjlighet att välja påskyndat förfarande för att avgöra tvister i ATF. Det innebär att sökanden har möjlighet att få snabbare handläggning av ärendet, om innehavaren av domännamnet inte besvarar ATF-ansökan. Läs mer om ATF Påskyndat förfarande.

PM: Tankarna bakom ATF

Här kan du ladda ner ytterligare information om tankarna bakom reglerna om ATF.

.