Gör en ansökan

Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska nå framgång med din ansökan om tvistlösning och få ett .se-domännamn överfört till dig eller avregistrerat. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på innan du skickar in en ansökan.

Innan du gör en ATF-ansökan för ett .se-domännamn, läs igenom paragraf 7 i Internetstiftelsens Registreringsvillkor samt dokumentet Förfaranderegler för ATF som är det dokument som styr hur tvistlösningen går till.

Tre villkor prövas

För att du som ansöker om tvistlösning ska kunna vinna tvisten behöver du visa att samtliga tre villkor är uppfyllda (det gäller även vid påskyndat förfarande):

  • Du måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
  • Den som nu innehar domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Så fyller du i din ansökan

ATF för toppdomänen .se administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO). Du ansöker om ATF genom att fylla i en ansökningsblankett som skickas till WIPO.

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten och skicka den som en bilaga med e-post till domain.disputes@wipo.int. Bifoga också eventuella bilagor som tillhör ansökan.

På WIPO:s webbplats under WIPO Hjälpmedel finns ett dokument som ger dig tips och vägledning på hur du fyller i din ansökan (Inför din ansökan). Det är viktigt att du går igenom vägledningen innan du skickar in din ansökan, så att din ansökan blir komplett.

Stängt vid helgdagar

Notera att under svenska respektive schweiziska helgdagar har Internetstiftelsen respektive WIPO ingen möjlighet att behandla ATF-ärenden.