Om din .se-domän är föremål för tvist

På den här sidan hittar du information om vad som händer när någon har ansökt om tvistlösning för ett .se-domännamn som du är innehavare av.

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) inleds när någon ansöker om att få rätten till domännamnet som du innehar prövad av en oberoende tvistlösare.

Efter att någon har ansökt om ATF tar WIPO (som administrerar tvistlösningar för toppdomänen .se) kontakt med dig som är innehavare av domännamnet.

Tre villkor prövas

För att kunna vinna tvisten behöver den som ansöker om ATF visa att samtliga tre villkor är uppfyllda:

  • Sökanden måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
  • Innehavaren av domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Domännamnet kommer inte att kunna avregistreras, överlåtas eller överföras till sökande eller någon annan (tredje part) under den tid som förfarandet pågår.

Hur ska svaret vara utformat?

Tänk på att ärendet kan avgöras även om du inte svarar på ansökan. Regeln om att ansökan kan avgöras även om svar uteblir återfinns i 13 § 2 stycket i Förfaranderegler för ATF. Om du anser att du har rätt till domännamnet bör du därför svara och berätta varför.

På WIPO:s webbplats under WIPO Hjälpmedel hittar du vägledning för hur du fyller i svarsblanketten och vad du ska tänka på när du skriver ditt svar.

Observera att ett yrkande om avregistrering av domännamn i praktiken betyder att domännamn (vid framgång) kommer att deaktiveras och därefter avregistreras. När domännamnet avregistrerats blir det på nytt tillgängligt för nyregistrering.

Svarsblankett

Svarsblankett ATF för att besvara en ATF. Scanna in den undertecknade blanketten och skicka den per e-post till domain.disputes@wipo.int som en PDF.

Kostnad för innehavare som väljer tre tvistlösare

Innehavaren har i sitt svar möjlighet att välja om ansökan ska prövas av tre tvistlösare istället för en. Tre tvistlösare sätter sig då in i ärendet och fattar ett gemensamt beslut. Innehavaren betalar 8 000 kronor exklusive moms, förutom privatpersoner som betalar 8 000 kronor inklusive moms. Information om möjlighet att välja tre tvistlösare skickas i samband med att ansökan vidarebefordras till innehavaren av WIPO. Avgiften betalas av innehavaren till Internetstiftelsen i samband med att svarsskriften skickas till WIPO.

Halva avgiften ovan återbetalas till innehavaren om tvistlösarens lämnar ansökan om ATF utan bifall och innehavaren får behålla domännamnet. Om tvistlösaren beslutar om bifall (domännamnet ska överföras till sökanden) så återbetalas inte avgiften till innehavaren.

Vilket språk kommer ATF att avgöras på?

Sökanden kan välja mellan att inleda ATF på svenska eller engelska. Beslutet skrivs på det språk som ansökan gjorts. Du som innehavare kan välja om du vill svara på ansökan om tvistlösning på svenska eller engelska.

Bestämmelsen om språk finns i 26 § förfaranderegler för ATF.