ATF Påskyndat förfarande

När du lämnar in en ATF-ansökan för ett .se-domännamn kan du ange att du önskar ett påskyndat förfarande. Det innebär att ärendet avgörs inom 10 dagar, istället för 20 dagar. Tvistlösaren prövar samtliga tre villkor som tillämpas i ett vanligt ATF-ärende, men meddelar sitt beslut med en kortfattad motivering.

Förfarandet

Vid ansökan om ATF ska du på ansökningsblanketten ange om du vill ha påskyndat förfarande, för det fall innehavaren inte besvarar ATF-ansökan. Om ärendet behandlas som påskyndat förfarande återbetalas hela ansökningsavgiften, efter att beslutet är fattat, förutom en administrativ avgift på 2 000 kronor (priset inkluderar moms för privatpersoner och är exklusive moms för företag).

Om innehavaren besvarar din ATF-ansökan inom 30 dagar hanteras ärendet enligt reglerna för en vanlig ATF.

Läs om kostnader och återbetalning vid påskyndat förfarande under Kostnader för ATF.

Samtliga villkor prövas

Tvistlösaren ska i sitt beslut pröva samtliga villkor som tillämpas i ett vanligt ATF-ärende och för att sökanden ska kunna vinna tvisten behöver samtliga villkor vara uppfyllda. Dessa är:

  • Sökanden måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
  • Innehavaren av domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Tvistlösaren kommer att meddela sitt beslut inom 10 dagar.

När det är ett påskyndat förfarande meddelas beslutet endast med en kortfattad motivering.