ATF Påskyndat förfarande

När du lämnar in en ATF-ansökan för ett .se-domännamn kan du ange att du önskar ett påskyndat förfarande. Det innebär att ärendet avgörs inom 10 istället för 20 dagar. Tvistlösaren prövar samtliga rekvisit som tillämpas i ett vanligt ATF-ärende, men meddelar sitt beslut endast med en kortfattad motivering.

Förfarandet

Vid ansökan om ATF för ett .se-domännamn ska du på ansökningsblanketten ange om du vill ha påskyndat förfarande om innehavaren inte besvarar ATF-ansökan. Eftersom det påskyndade förfarandet enbart tillämpas i de fall innehavaren inte besvarar ansökan inom 30 dagar behöver du betala in full avgift som för en vanlig ATF (se kostnader här) när du skickar in din ansökan. Om innehavaren besvarar din ATF-ansökan inom 30 dagar hanteras ärendet enligt reglerna för en vanlig ATF.

Läs om kostnader och återbetalning vid påskyndat förfarande under Tvistlösare och kostnader.

Samtliga rekvisit prövas

Tvistlösaren ska i sitt beslut pröva samtliga rekvisit som tillämpas i ett ATF-ärende och för att sökanden ska kunna vinna tvisten behöver samtliga rekvisit vara uppfyllda. Dessa är:

  • Du som ansöker måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
  • Den som nu innehar domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Tvistlösaren kommer inom 10 dagar att meddela sitt beslut. Viktigt att påpeka är dock att när det är ett påskyndat förfarande meddelas beslutet endast med en kortfattad motivering.