Villkor och regler

Vilka tecken är tillåtna i en .se- eller .nu-adress? Och vilka domännamn är inte möjliga att registrera? Här har vi samlat villkor och regler som är bra att hålla koll på när du ska registrera ett domännamn.

Registrering

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare.

Registrering av .se- och .nu-domäner sker via någon av Internetstiftelsens återförsäljare, så kallade registrarer. Oavsett vilken registrar du väljer så gäller Internetstiftelsens registreringsvillkor ovan. Dessa villkor ingår i alla registraravtal. Därtill har varje registrar sina egna villkor.

  • Vem som helst kan registrera en .se- eller .nu-domän förutsatt att den är ledig och inte förekommer på Internetstiftelsens spärrlista (se nedan). Registrering av domännamn sker utan förprövning.
  • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
  • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
  • En .se- eller .nu-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken för .se-domäner

En .se-domän får innehålla tecknen a-z, 0-9, bindestreck, samt å, ä, ö, ü och é. Alla skrivtecken i de officiella svenska minoritetsspråken (finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish) kan användas. Det är även möjligt att hantera de övriga nordiska ländernas språktecken. En fullständig förteckning över alla 240 skrivtecken som för närvarande går att använda i .se-domäner hittar du i teckentabellen nedan. Här kan du läsa mer om IDN.

Tillåtna tecken för .nu-domäner

En .nu-domän får innehålla tecknen a-z, 0-9, bindestreck, samt å, ä, ö, ü och é. Ett stort antal skrivtecken i de västeuropeiska språken, svenska, samt de övriga nordiska språken stöds. En fullständig förteckning över alla 69 skrivtecken som för närvarande går att använda i .nu-domäner hittar du i teckentabellen nedan. Här kan du läsa mer om IDN.

Spärrade och reserverade domännamn

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats eller reserverats av Internetstiftelsen, se nedan:  

  • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer. Spärren infördes efter rekommendation från Datainspektionen i syfte att skydda människors personliga integritet.
  • Två bokstäver följt av två bindestreck. Syntaxen innehållande två bokstäver följt av två bindestreck är förbehållen internationaliserade domännamn och är spärrat i enlighet med gällande standarder för att undvika att vanliga domännamn uppfattas som IDN-domännamn.
  • Vissa domäner är reserverade som exempel- och testdomäner och går därför inte att registrera.
  • Beteckningar som enligt lagen (1953:711) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar med mera (lagen kallas ibland Röda Korslagen) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar med tillhörande förordning (1976:100) får inte fritt användas och är därför spärrade. Den organisation som innehar rättigheten till namnet kan registrera domännamnet genom att styrka sin rättighet till namnet och verifiera rätten att företräda organisationen, om inte annat anges i aktuell lagstiftning. Om någon annan än innehavaren begär hävning av spärren ska sökanden genom intyg kunna styrka att denne har den berörda organisationens godkännande för detta. Ett villkor är att något annat inte anges i aktuell lagstiftning.
  • Huvuddomäner, exempelvis länsbokstäver, är spärrade för nyregistrering (gäller endast .se-domäner). Redan registrerade domännamn under en huvuddomän fortsätter att vara registrerade så länge de förnyas.

Här hittar du JSON-data samt kan ladda ner textfiler med samtliga spärrade och reserverade domäner:

Datafilerna skapas en gång per dygn. Vissa domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande.

Behandling av personuppgifter

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn, se nedan.

Internetstiftelsens Integritetspolicy för domännamnsregistret för .se.

Ladda ner

Internetstiftelsens Integritetspolicy för domännamnsregistret för .nu.

Ladda ner