EPP

EPP (Extensible Provisioning Protocol) är det protokoll som registrarer använder för att genom Internetstiftelsen administrera domännamn. Tidigare har alla registryn använt egna protokoll, men sedan 2009 sker all kommunikation mellan Internetstiftelsen och registrarerna via EPP.

Några kanske kommer ihåg Internetstiftelsens mailtemplates? Det blev ohållbart att administrera i längden när antalet registryn i världen ökade avsevärt. Därför tillsatt man en arbetsgrupp inom IETF. Protokollet skapades sedan i november år 2000 av Scott Hollenbeck på Verisign och det är xml-baserat. En standard arbetades sedan fram inom IETF, 2007 kom den första fulla standarden och sedan dess har vi på Internetstiftelsen använt protokollet, först internt och sedan 2009 för kommunikation med våra registrarer.

Standardiserar kommunikationen

Genom EPP kan man administrera olika objekt. I dagsläget finns det definitioner specificerade för domäner (RFC5731), kontakter (RFC5733) och hostar (RFC5732). Som namnet "extensible" antyder går det att göra tillägg till protokollet. Exempelvis finns tillägg för DNSSEC (RFC5910).

IETF håller fortfarande i processen för att utveckla EPP. Det finns flera registryn och registrarer som arbetar för att inte registryn gör egna tillägg. I stället ska så mycket som möjligt vara gemensamma tillägg och en gemensam standard för alla registryn världen över. Internetstiftelsen deltar aktivt i denna process.

Läs mer om EPP på webbplatsen för registrarer här.