Driftinformation

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Planerade underhåll 2020

Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebben.

Onsdag 8 januari klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 22 januari klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 5 februari klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 19 februari klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 4 mars klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 18 mars klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 8 april klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 22 april klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 6 maj klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 27 maj klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 3 juni klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 17 juni klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 8 juli klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 22 juli klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 5 augusti klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 19 augusti klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 2 september klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 16 september klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 7 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 21 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 4 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 18 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 2 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 16 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)