Driftinformation

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Planerade underhåll för hela året

Detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebben.

Onsdag 17 januari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 31 januari klockan 21.00–22.00 (CET)

Onsdag 14 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 28 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 13 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 27 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 17 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 24 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 15 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 29 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 12 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 26 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 17 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 31 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 14 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 28 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 11 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 25 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 16 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 30 oktober klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 13 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 27 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 11 december klockan 21.00–02.00 (CET)