Driftinformation

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Planerade underhåll för hela året

Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebben.

Onsdag 19 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 2 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

EXTRA SERVICEFÖNSTER 2 mars klockan 9.00–10.00 (CET)
Onsdag 2 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 6 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 8 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 22 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 3 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 17 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 7 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 14 december klockan 21.00–02.00 (CET)