Driftinformation

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Planerade underhåll 2020

Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via
registrarwebben.

Onsdag 4 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Extrainsatt servicefönster:
Lördag 14 november klockan 09.00 – 16.00 (CET)
Söndag 15 november klockan 09.00 – 16.00 (CET)

Onsdag 18 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Extrainsatt servicefönster:
Lördag 21 november klockan 09.00 – 16.00 (CET)
Söndag 22 november klockan 09.00 – 16.00 (CET)

Onsdag 2 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 16 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)