Driftinformation

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Planerade underhåll 2019

Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebben.

Onsdag 23 januari klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Extra: Torsdag 31 januari klockan 21.00 – 01.00 (CET)
Extra: Onsdag 6 februari klockan 21.00 – 01.00 (CET)

Onsdag 13 februari klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 27 februari klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 13 mars klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 27 mars klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 10 april klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 24 april klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 8 maj klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 22 maj klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 12 juni klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 26 juni klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 10 juli klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 24 juli klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 14 augusti klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 28 augusti klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 11 september klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 25 september klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 9 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 23 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Extra: Torsdag 31 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 13 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 27 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 11 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 18 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)