Driftinformation

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Planerade underhåll 2021

Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via
registrarwebben.

Onsdag 20 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 3 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 3 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 7 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 16 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 8 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 22 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 3 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 8 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 15 december klockan 21.00–02.00 (CET)