• Svenskarna och internet 2022

  Undersökningen Svenskarna och internet 2022 visar att de allra flesta svenskar använder internet och dess tjänster. Även om mycket är gemensamt för alla ser det digitala livet olika ut för olika människor. Många vidtar också åtgärder för att skydda sig från de risker som finns på nätet. Publicerad 2022-10-11.

 • Källkritik och digital kompetens – Lärarhandledning

  Den här handledningen belyser hur kritiskt tänkande är en central del i den digitala kompetensen och lyfter särskilt de delar av den digitala kompetensen som handlar om informationssökning och källkritik. Publicerad 2022-04-06.

 • Programmering och digital kompetens – Lärarhandledning

  Den här handledningen lyfter programmering som en del av digital kompetens. Den ger dig tips och förslag på hur du med stöd av innehållet i lektionsbanken Digitala lektioner kan arbeta med programmering och digital kompetens i flera olika ämnen i klassrummet. Publicerad 2022-04-06.

 • Teknik och digital kompetens – Lärarhandledning

  Handledningen visar hur kunskap om digital teknik är en del av den digitala kompetens alla behöver. Handledningen lyfter flera perspektiv och ingångar till att undervisa i teknik på ett sätt som stärker elevernas digitala kompetens. Publicerad 2022-04-06.

 • Svenskarna och internet: Valspecial 2022

  Ta del av rapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 som fokuserar på nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Sociala medier är en plats där alla utom de äldsta diskuterar politik. Men ett hårt debattklimat får många att begränsa sig i det politiska samtalet. Publicerad 2022-04-05.

 • Svenskarna och internet 2021

  I årets upplaga av undersökningen Svenskarna och internet framträder en tydlig bild av ett samhälle som till stora delar är digitaliserat, och där det uppkopplade livet för de flesta är en självklar del av både arbete, skola och fritid. Publicerad 2021-10-26.

 • Svenskarna och internet 2020

  Svenskarna och internet 2020 ger en unik bild av hur våra digitala vanor och användningen av digitala tjänster har förändrats under coronapandemin. Syftet med undersökningen är att vara en opartisk kunskapskälla och ett beslutsunderlag för digitaliseringen av både samhälle och näringsliv. Publicerad 2020-12-15.