• Svenskarna och internet 2018

  Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018.  Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2018-10-03.

 • Svenskarna och internet – Valspecial 2018

  Internet har blivit en allt viktigare källa att vända sig till för att hitta politiskt information. Internetstiftelsen släpper därför Valspecial 2018 som är en del av undersökningen Svenskarna och Internet. Publicerad 2018-06-25.

 • PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. Den här rapporten redovisar tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober 2017. Publicerad 2018-04-05.

 • E-barometern 2017

  PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på ett flertal konsumentundersökningar och en företagsundersökning. Publicerad 2018-04-05.

 • Mediebarometern 2017 – De första resultaten

  Medier tar en stor plats i vår vardag och fyller en viktig funk- tion för information och underhållning. Under 2000-talet har den teknologiska utvecklingen medfört nya förutsättningar för såväl medierna som för medieanvändarna. Publicerad 2018-03-15.

 • PTS Individundersökning 2017

  Målgruppen för undersökningen är allmänheten i Sverige mellan 16-75 år. Urvalet är ett riksrepresentativt slumpmässigt urval som omfattar 4000 individer. Datainsamlingen genomfördes mellan augusti och november 2017 och respondenterna fick välja om de ville svara postalt eller via webben. Denna insamling kompletterades med en insamling via telefonintervjuer för att öka svarsfrekvensen. Publicerad 2018-03-09.

 • The Substitution of Labor

  The new report The Substitution of Labor: From technological feasibility to other factors influencing job automation is the fifth report from the three-year research project, The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy under the leadership of Professor Robin Teigland. Published 2018-02-13.

 • Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

  Detta är huvudrapporten i undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Undersökningen har genomförts av Begripsam med vetenskapligt stöd från KTH. Publicerad 2018-02-12.