.PDF

Selfies är bra för gemenskapen

Fördomarna kring selfiebilder och de som publicerar dem är många. Ofta förknippas selfies med självupptagenhet och ytlighet men även något som leder till psykisk ohälsa och ouppnåeliga skönhetsideal. Men ny forskning visar att selfiebilder stärker gemenskapen och att de är en betydelsefull del när vi interagerar med varandra, både på nätet och i "köttvärlden".

Emojin föreställande en svävande man i kostym

Mysteriet med den svävande kostymmannen

Du använder säkert emojier hela tiden, men visst finns det några du inte vet vad de föreställer? En av de mest gåtfulla ligger gömd mitt emellan selfiehanden och kärleksparen – det har blivit dags att titta närmare på den svävande mannen i kostym.

Visa fler

Rekord: 13 000 elever deltog i vår källkritiksutmaning!

Under Digitala lektioners källkritikutmaning deltog 13 000 elever, vilket gör att vi skänker 65 000 kronor till Unicef för att fler barn ska kunna gå i skolan.

Digital kompetens

Att kunna hantera digitala verktyg och förstå hur de fungerar är idag en fråga om demokrati. Vi erbjuder utbildningsmaterial för alla som vill höja sin digitala kompetens, oavsett ålder och kunskapsnivå.

Innovation för ett öppet internet

Ett öppet och fritt internet där kommunikation kan ske obehindrat är en grundförutsättning för yttrandefrihet och demokrati. Och för att internet ska fortsätta utvecklas är vi också med och driver och stödjer innovation och forskning.

Så funkar Creative Commons

Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen ger en grundläggande genomgång av licenssystemet Creative Commons i denna film.

Vad är en federation?

Identitetsfederationer underlättar för både användare och leverantörer av digitala tjänster. Läs mer om Internetstiftelsens roll som federationsoperatör.

Säker och trygg på internet

Vi vill att alla ska kunna använda internet på ett medvetet och säkert sätt. Därför har vi flera olika satsningar för att stärka kunskapen kring bedrägerier, nätfiske, falska nyheter och andra frågor som rör säkerhet på nätet.

Internetkunskap om säkerhet

Här hittar du mängder av artiklar om hur du använder internet på ett säkert sätt, med bland annat tips och råd från Peter Forsman, säkerhetsexpert på Internetstiftelsen.

Nyckeln till internet

Följ med vår säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder till den årliga ceremonin som håller igång internet, i denna dokumentärfilm.

Säker och stabil infrastruktur

En del av Internetstiftelsens säkerhetsarbete är att tillhandahålla och utveckla verktyg för tekniker och administratörer, så att internets infrastruktur blir så stabil och säker som möjligt.