kaffemugg med internetstiftelsen-tryck.

Från doldis till Internetstiftelsen med hela svenska folket

4 min läsning

Vad som började som ett passionerat intresse och nyfikenhet för internet har resulterat i grundandet av Internetstiftelsen och en välanvänd landstoppdomän.

Varje år släpper vi rapporten Svenskarna och internet som brukar lyftas i morgonsoffor och radioprogram, vi anordnar den uppskattade konferensen Internetdagarna, och det är också vi som står bakom Bredbandskollen. Men trots detta är Internetstiftelsen lite av en doldis. Under åren har vi bytt namn flera gånger och det kan vara svårt att hänga med i vilka vi varit sedan vi grundades 1997. Men det här är historien om oss:

Sverige tidigt ute

Sverige är en av de första länderna i världen att få en landstoppdomän, det vill säga när de sista bokstäverna i ett domännamn (.se, .dk, .uk) är kopplade till ett land. 1986 registrerar Björn Eriksen .se som han sedan nästan helt ensam sköter registreringen och administrationen av fram till 1997.

Den svenska toppdomänen visar sig populär. I början kostar det inget att registrera ett domännamn och antalet registrerade domäner dubbleras varje år. 1997 finns det 50 000 registrerade .se-domäner och det blir mer eller mindre ohållbart för Eriksen att sköta allt själv.

Redan runt 1994 börjar Eriksen undersöka andra lösningar för registreringsverksamheten. Samtal inleds med myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) som tackar nej med hänvisning till att ett övertagande kommer ta flera år. Läget blir dock inom kort akut. Det visar sig omöjligt för en person att hantera jobbet som krävs och processen att frigöra registreringsverksamheten från Björn Eriksen och KTH, där han jobbar, påbörjas.

Porträtt av Björn Eriksen
Björn Eriksen som såg till att Sverige var en av de första i världen att skaffa en landstoppdomän.

Internetstiftelsen grundas

Efter några vändor beslutas att en stiftelse borde ta över hanteringen, då det är en stabil organisationsform som kan stå emot enskilda aktörer. IIS, Stiftelsen för internetinfrastruktur, bildas tillsammans med dotterbolaget NIC-SE som ska sköta driften av .se.

Trots mycket krångliga regler ligger .se 1998 på tredje plats i världen över registreringar under en landsdomän. Men reglerna gör samtidigt att många företag registrerar sina domäner under .nu eller .com istället. År 2000 mjukas de hårda reglerna upp och runt 2003 försvinner de nästan helt.

1999 anordnas den första upplagan av konferensen Internetdagarna och året därefter släpps rapporten Svenskarna och internet för första gången.

2006 får vi för första gången en lag kring toppdomäner i Sverige. Lagen gör PTS till tillsynsmyndighet för den svenska toppdomän som Internetstiftelsen äger och tar hand om. Tillsynen kan handla om att kontrollera vilket skydd som finns mot sådant som kan påverka tillgänglighet och integritet.

I samband med den nya lagen slås Internetstiftelsen och driftbolaget NIC-SE ihop till en organisation. I sammanslagningen passar vi på att byta namn till .SE. 

Vill du läsa mer internethistoria? Kolla in Internetmuseums sammanfattning Den stora berättelsen om internets historia.

Internetsatningarna tar fart

Under de kommande åren får våra internetsatsningar mer plats. Satsningarna syftar till att främja utvecklingen och kunskapen kring internet i Sverige. Populära tjänster som Bredbandskollen, Webbstjärnan och Internetguider lanseras och tas emot väl.

2009 inför vi en ny affärsmodell. Den som vill registrera sin domän behöver inte längre vara kund hos oss utan kan gå direkt till en återförsäljare. Detta gör att vi även skapar vår egen återförsäljare .SE Direkt. 

I oktober 2009 når Sverige och Internetstiftelsen bokstavligen en milstolpe när den miljonte .se-domänen registreras. 

Vi tar över driften av .nu

Parallellt med .se blir domänen .nu allt mer och mer populär i Sverige. Det amerikanska företaget som äger domänen ber Internetstiftelsen att sköta driften av toppdomänen .nu. Efter noga övervägande och med argumentet att .nu används mycket flitigt av svenskar och svenska företag tar vi 2013 över driften av .nu. 

2013 är även året som fler toppdomäner släpps. Det är dock mycket jobb att driva en toppdomän, villket ställer hårda krav på den som ska göra det. Internetstiftelsen får förtroendet att vara den enda tekniska testorganisationenen i världen för de som vill driva en toppdomän. 

Precis som alla revolutionerande och banbrytande ting förtjänar internet en plats där dess historia berättas. 2014 öppnar vi portarna till Sveriges första digitala museum; Internetmuseum som passande nog har hela sin samling av internethistoria på nätet. 2016 blir Internetmuseum en del av Riksförbundet Sveriges museer, men innan dess hinner vi byta namn ännu en gång. 

Vi byter namn till IIS

År 2015 känner vi att .SE inte längre avspeglar vår verksamhet i stort. Vi driver inte bara .se utan även .nu och vi gör så mycket mer än det. Vi återgår till gamla traditioner och byter tillbaka till IIS - men denna gång som en förkortning av Internetstiftelsen i Sverige.

Internetdagarna har rullat på sedan 1999, men att ha en mötesplats som endast existerar en gång om året räcker inte. Vi ser behov för en plats som finns året runt där folk kan lära sig mer, nätverka, utveckla sina idéer och tillsammans driva internet framåt. Därför öppnar vi 2016 Goto 10, vårt coworking space i samma byggnad vid Hammarby kaj som vi nu själva sitter i.

Vårt internetfrämjande arbete fortsätter och efter många år med skoltävlingen Webbstjärnan startar vi 2017 den nya satsningen Digitala lektioner som ska hjälpa lärare att hantera den nya läroplanen som inkluderar digital kompetens.

Internetstiftelsen med hela svenska folket

Trots idogt arbete och satsningar för att göra svenska internetanvändare mer medvetna, ge dem kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället är kännedomen om oss relativt låg. Namnet IIS har inte satt sig vilket gör att vi ännu en gång byter namn. Från IIS, Internetstiftelsen i Sverige, till kort och gott Internetstiftelsen.

Vårt arbete fortsätter och vår passion för att skapa ett internet som bidrar positivt till människa och samhälle är starkare än någonsin. Vi kommer fortsätta se till att svenskt internet står starkt och vi kommer jobba ännu hårdare för att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Vi ses! <3

Fakta om Internetstiftelsen

  • Grundades: 1997
  • Vår vision: Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet
  • Namn genom historien: II-Stiftelsen, Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE, IIS, Internetstiftelsen i Sverige, Internetstiftelsen