• Källkritik på internet

    Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig! En kritisk hållning till innehållet på internet borde vara en del av allas digitala vardag, och det finns goda möjligheter att kolla upp saker vi ser på nätet.

  • Yttrandefriheten på nätet

    Vad som enligt svensk lag får sägas och visas på internet är ett ständigt omdebatterat ämne. Det gäller även vad yttrandefrihet egentligen är och hur det fungerar på internet. Publicerad 2016-04-20.

  • Vad säger internetstatistiken?

    För att kunna beskriva och förstå människors tillgång och användning av internet över tid behövs statistik. För att undvika felkällor måste statistiken granskas och olika undersökningar jämföras med varandra. Syftet med denna rapport är att göra just det då den jämför fyra producenter av årligen återkommande internetstatistik. Publicerad 2011-05-27.