• Algoritmer

  I denna guide utgår vi från att algoritmers utformning är resultatet av ett samspel mellan teknik och den kultur vi lever i. Det innebär att algoritmer bidrar till att forma villkoren för mycket av det vi gör på nätet, samtidigt som de speglar vår kultur. Genom denna internetguide lär du dig mer om de algoritmer som påverkar oss alla.

 • Källkritik på internet

  Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig! En kritisk hållning till innehållet på internet borde vara en del av allas digitala vardag, och det finns goda möjligheter att kolla upp saker vi ser på nätet.

 • Digitalt källskydd – en introduktion

  Att bevara skyddet och anonymiteten för tipsare och källor är något av det viktigaste som finns för journalister. Den här guiden är producerad i samarbete med Svenska Journalistförbundet och är full av fallstudier, lösningar och konkreta tips på hur du som är journalist kan skydda ditt material och dina källor i det dagliga arbetet. Publicerad 2016-10-21.

 • Eleverna och internet 2016

  Eleverna och internet 2016 är en rapport som bygger på statistik från Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Kapitlet om pedagoger och deras användning av digitala resurser är gjord inom ramen för Internetstiftelsens skoltävling Webbstjärnan, och de pedagoger som blivit tillfrågade har varit aktiva i skoltävlingen under tävlingsåret 2015-2016. Publicerad 2016-09-22.

 • Ungas integritet på nätet

  Integritet handlar till stor del om att känna efter var ens egna gränser går. Vad är jag beredd att dela med mig? Var går just min gräns? Att prata med barn och unga om integritet och gränser handlar inte om att sätta upp de här gränserna åt dem, utan om att vägleda dem så att de kan fatta mer medvetna beslut. Publicerad 2016-05-19.

 • Svenskarnas användning av sociala medier 2015

  Detta är ett försläpp från Internetstiftelsens årliga rapport ”Svenskarna och internet 2015” och handlar om svenskarnas användning av sociala medier. Facebook är fortfarande det sociala nätverk som dominerar men bildbaserade nätverk som Instagram och Snapchat får allt större spridning, särskilt bland de unga. Publicerad 2015-10-05.

 • Svenskarnas användning av sociala medier 2014

  Rapporten är ett smakprov av den årliga undersökningen Svenskarna och internet 2014, från Internetstiftelsen. Här redovisas hur svenskarna använder sociala medier. Rapporten visar bland annat att sju av tio (72 %) år 2014 någon gång besöker sociala medier och att nästan hälften (48 %) av svenskarna gör det dagligen. Publicerad 2014-10-22.