Doktor Ayesha Khanna står på en innergård med växter i bakgrunden. Hon har kavaj på sig och tittar uppåt åt höger

"Människor förtjänar att få veta hur AI påverkar deras liv"

4 min läsning
Måns Jonasson och Aisha Mossberg håller i ett Internetstiftelsehjärta

Detta är Internetdagarna

Bredda ditt digitala perspektiv på onlinekonferensen Internetdagarna den 22-23 november. Här kan du läsa mer om Ayesha Khannas keynote och allt annat du kan se fram i det spännande programmet.

Dr Ayesha Khanna är AI-expert och strategisk rådgivare till världsledande företag och regeringar runt om i världen. På Internetdagarna 2021 ger hon konkreta exempel på hur artificiell intelligens förändrar hur vi lever, arbetar och umgås.

En spegel som avläser hur du mår, doserar din medicin och är din personliga tränare. En personlig assistent som sköter dina myndighetskontakter, dina barns skolval eller en lovebot som ger dig kärlek. Artificiell intelligens finns redan idag i allt fler prylar runt omkring oss och kommer att bli ännu mer integrerad del av vår vardag i framtiden.

Dr Ayesha Khanna är AI-expert och medgrundare till konsultfirman ADDO AI. Företaget är ett av de främsta AI-företagen i Asien, och Ayesha Khanna är strategisk rådgivare till organisationer och företag i hela världen. I november är hon en av huvudtalarna på Internetdagarna 2021.

– Det jag pratar om är viktigt för varje individ i hela världen för människor förtjänar att veta hur AI-tekniken kommer att genomsyra och påverka alla delar av deras liv, säger hon.

Pandemin har skyndat på utvecklingen av den smarta staden

Ayesha Khanna pratar också om hur pandemin har skyndat på utvecklingen av digitala uppkopplade lösningar i den smarta staden. Det handlar om allt från ytor som får fler användningsområden, till att människor inte längre vill pendla eller vill ha jobb som är meningsfulla.

Utvecklingen innebär också att allt fler saker utrustas med uppkopplade sensorer. De kan till exempel känna av bakterier på en yta och begära städning, avläsa värme i ett rum och reglera med mer eller mindre uppvärmning. Allt fler enheter identifierar också medborgare och ger dem tillgång till olika digitala tjänster utifrån röstigenkänning, ansiktsigenkänning eller fingeravtryck.

Människor förtjänar att veta hur AI-tekniken kommer att genomsyra och påverka alla delar av deras liv.

Ayesha Khanna

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens, AI, är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, som att resonera, lära sig, planera och skapa. AI-system kan anpassa sitt beteende genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, fatta egna beslut och lösa problem för att uppnå ett specifikt mål.

Det är lätt att avfärda AI som något stort och vagt som handlar om en avlägsen framtid och som inte berör mig här och nu. Men artificiell intelligens finns och används redan idag exempelvis för att personanpassa vilka köpförslag du får när du handlar på nätet eller vilka förslag på andra filmer du får baserat på vilken film du såg senast. Flödet du ser i sociala medier styrs också av artificiell intelligens. Det används också för att planera lagerhållning, logistik och i byggnader.

– AI är här för att stanna och det vänder upp och ned på varenda bransch. Automatisering tar över saker som människor utför idag och gör det mer effektivt. Men tekniken har inget medvetande. Eftersom en ständig avläsning av våra beteenden innebär integritetsrisker behöver vi en balanserad inställning till hur vi använder AI och vem som äger vår data, säger Ayesha Khanna.

En porträttbild på doktor Ayesha Khanna där hon tittar in i kameran
AI kan ta över många uppgifter, men enligt Ayesha Khanna måste man komma ihåg att tekniken inte har något medvetande.

Digital rättvisa – vem tar ansvar om det blir fel?

Den nya tekniken samlar in oändligt stora mängder personlig data och fattar allt fler beslut som kan få stor påverkan på människor. Därför behöver användningen av AI och hur det påverkar samhället i grunden lyftas bredare och diskuteras av fler intressenter. Till exempel ställer det helt nya krav på regeringar och lagstiftare.

– Vi måste börja prata om digitala rättigheter och digital rättvisa och vem du ska överklaga till om du blir dåligt behandlad av en algoritm. Det är viktig kunskap för alla, säger Ayesha Khanna och fortsätter:

– Det är viktigt att människor förstår den större bilden om hur genomträngande tekniken kommer att vara. Både hur den kan användas för att lösa problem men också så att vi är medvetna om dess baksidor för detta kommer att påverka alla delar av ditt liv.

Fakta Ayesha Khanna

Dr Ayesha Khanna är AI-expert, vd och medgrundare till rådgivningsföretaget ADDO AI, författare och föreläsare. Hon är född i Lahore, Pakistan, och har studerat och arbetat många år i USA. Där arbetade hon bland annat med att utveckla storskaliga system för handel, riskhantering och dataanalys.

Khanna har varit strategisk rådgivare inom AI, smarta städer och fintech till ett stort antal kunder i olika branscher. Bland annat har hon arbetat med SMRT, Singapores största offentliga transportföretag, Mercy, ett av de största sjukhusnätverken i USA, Singtel, Singapores största telekomföretag SOMPO, och Smart Dubai, en myndighet vars uppdrag är att omvandla Dubai till en ledande smart stad.

Ayesha Khanna har också grundat välgörenhetsorganisationen 21C Girls, som erbjuder kostnadsfri kodning och kunskap om artificiell intelligens och robotik för flickor i Singapore.