Ett barn sitter och bläddrar i Internetstiftelsens internetguide Källkritik på internet

Biblioteken viktiga när Sverige digitaliseras

2 min läsning

Biblioteken drar ett tungt lass när svenskarna ska bli mer digitalt kompetenta. Med hjälp av projektet Digitalt först ska de själva både bli kunnigare och mer proaktiva.

Var går man om man inte förstår sig på sin nya mobil eller vill ha hjälp med BankID så att man kan betala sina räkningar? För många människor är den platsen biblioteket.

På några håll i Sverige finns speciella DigidelCenter för detta ändamål (15 nya öppnar för övrigt under året), men alla bibliotek har som en del av sitt uppdrag att jobba med det demokratiska samhällets utveckling och främja fri åsiktsbildning. Men ska man vara med i samhällets utveckling krävs det i allt större utsträckning att man har visst mycket digital kompetens.

– De senaste tio åren har biblioteken haft en kompenserande roll – det är vi som tar hand om bankernas kunder när de inte förstår hur de ska använda BankID. Det tar ganska mycket tid och engagemang och nu vill vi vara mer framåtriktade, säger Eleonor Grenholm, samordnare för projektet Digitalt först med användaren av fokus.

Projektet drivs av Kungliga biblioteket tillsammans med region- och lokala bibliotek. Syftet är att göra personalen mer digitalt kompetent så att biblioteken kan fortsätta vara kunskapsnav även framöver. Tanken är också att bibliotekarier inte bara ska hjälpa till med frågor om hur till exempel Swish fungerar, utan även på proaktiva sätt lära ut källkritik och sökkritik.

­– Källkritik och sökkritik är inga nya ämnen för oss – bibliotek har alltid sysslat med dem. Det som har hänt är att frågorna blivit fler och att man måste tänka på nya sätt, säger Eleonor Grenholm.

En del av projektet är att i maj sjösätta en läroplattform där både bibliotekspersonal och andra intresserade ska kunna ta del av kurser, webbinarer och annat för att bli ännu mer digitalt kompetenta. Den största delen av arbetet sker dock ute i landet, där de lokala biblioteken kartlägger vad invånarna behöver i just deras område, genomför workshops, föreläsningar och mycket annat. Hela projektet pågår fram till 2020.

– Det är skönt att vi fått det tydligt formulerat att bibliotekens digitala kompetens ska utvecklas. Ska Sverige kunna fortsätta digitaliseras måste alla människor kunna vara delaktiga – där är vi en viktig aktör, säger Eleonor Grenholm.