Prispokalen Det gyllene förstoringsglaset, en hand som håller i ett förstoringsglas.

Bibliotekssverige prisas för sitt källkritiksarbete

5 min läsning
Två kvinnor använder och tittar på en dator.

Därför behöver du källtillit

Källkritik. Begreppet och förmågan har vi pratat om länge. Nu har det kompletterats med källtillit. Vad är det – och varför behöver vi den? Läs mer på Internetkunskap.

Vinnarna i källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset 2021 är korade. Utmärkande för årets pristagare är att de arbetar brett med att utbilda i källkritik och digital kompetens.

– I en allt mer polariserad värld med ett ständigt flöde av information behöver vi ha ett källkritiskt förhållningssätt. Internetstiftelsen vill vara med och bidra till kunniga och medvetna internetanvändare. Förmågan att orientera sig bland informationen på internet har kanske aldrig varit viktigare, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset delas ut årligen till personer, initiativ eller organisationer som gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Priset instiftades 2017 av Internetstiftelsen och Viralgranskaren på tidningen Metro, som i år ersatts av Källkritikbyrån.

– Det gör mig glad att alla årets pristagare jobbar med bildning och kunskapsspridning på olika sätt. Vi hoppas att priset kommer att inspirera och sporra andra i sitt arbete med källkritik, säger Björn Appelgren, expert på digital kompetens på Internetstiftelsen och ledamot i juryn.

En alltmer digital tid kräver källkritisk förmåga

Betydelsen av att källkritisk kunna granska information på nätet blir allt viktigare särskilt under coronaåret 2020 när samhället har digitaliserats i rekordtakt och allt fler människor börjat använda digitala tjänster. Över 60 kandidater – allt från enskilda personer till olika facebookgrupper – var nominerade till årets priser som traditionsenligt delas ut på Källkritikens dag den 13 mars.

– Det har varit väldigt upplyftande att se hur människor i den här svåra tiden på en massa olika vis försökt hjälpas åt och hjälpa andra att reda i den röriga informationsmiljön som pandemin fört med sig. Jag tycker alltid att det är svårt att kora vinnare, och det är så många som gjort väldigt bra insatser för källkritiken det gångna året. Men vi i juryn är mycket stolta över våra slutliga val av vinnare och mottagaren av vårt hederspris, säger Åsa Larsson, redaktör för faktagranskarinitiativet Källkritikbyrån och sammankallande i juryn för Det gyllene förstoringsglaset.

Bildning och utbildning i fokus för årets priser

Det gyllene förstoringsglaset 2021 delas ut i tre kategorier:

  • Allmänhetens pris
  • Skolpriset
  • Hederspris

Allmänhetens pris går i år till KB, Kungliga biblioteket och Digiteket, en lärplattform för bibliotek. I juryns motivering står det:

"Genom att öppna sitt tidningsarkiv och ta fram Digiteket har Kungliga biblioteket spridit kunskap och bidragit till allmänhetens fria åsiktsbildning."

Karin Grönvall, chef för Kungliga biblioteket.

Karin Grönvall är riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB, Sveriges nationalbibliotek. KB står också bakom Digiteket som tagits fram i samarbete med digitala biblioteket i Malmö stad och bibliotekssverige. KB:s uppdrag är att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige, och att främja utveckling och samverkan av den svenska bibliotekssektorn.

– Det känns jätteroligt att få priset. Att det dessutom är både öppnandet av tidningsarkivet och Digiteket som får pris känns väldigt fint eftersom det visar behovet av att både ha tillgång till vedertagna källor och att ha kompetensen att hantera källor, de digitala plattformarna och hur man förhåller sig till dem, säger hon.

Skolbibliotekarien Monika Staub Halling prisas

Skolpriset går i år till skolbibliotekarien Monika Staub Halling på Backaskolan i Lund.

Monika Staub Halling i skolbiblioteket på Backaskolan.

"Monika Staub Halling är en skolbibliotekarie som ständigt arbetar för att förmedla vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. I sin skolvardag gör hon de yngsta eleverna till källgranskare, samtidigt som hon inspirerar och sprider kunskap till kollegor genom sitt utåtriktade arbete som författare och föreläsare."

– Jag blev väldigt överraskad, vi kommer att känna oss så stolta på skolan! Allt som kan skapa uppmärksamhet kring skolbibliotekariers betydelse är viktigt. Många har en förlegad bild av vad skolbibliotek är, eller ser det som lyxig "guldkant" som kan sparas bort. Men skolbibliotekarier gör ett omfattande praktiskt pedagogiskt arbete för elevernas digitala kompetens, säger hon.

Hederspris till äldrestödjare

Det gyllene förstoringsglasets hederspriset 2021 går till SeniorNet Sweden för sitt arbete med att utbilda äldre i digital kompetens.

"Pandemin har tvingat in många äldre i en lång och påfrestande karantän. SeniorNet bryter den isoleringen och tillsammans har föreningens medlemmar lärt sig hur man tryggt kan använda mobilen, datorn och nätet. Det är lätt att gå på bedrägerier när man inte vet hur saker fungerar, och det är också lätt att kasta in handduken när tekniken verkar för svår. Men SeniorNet visar att det går. Föreningen har metodiskt och enträget arbetat fram en trygg gemenskap där Sveriges seniorer kan lära av varandra."

Carl-Olof Strand vice ordförande i SeniorNet Sweden.

– Det känns hedrande och är jättekul att få en sådan här utmärkelse särskilt nu i ett läge där det känns som att vi verkligen behövs. Det känns som en bekräftelse på att vi lyckats hålla oss relevanta och hittat nya vägar under pandemin, säger Carl-Olof Strand, vice ordförande SeniorNet Sweden.

Fakta Det gyllene förstoringsglaset

Källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset delas i år ut för femte gången. Priset instiftades 2017 av Internetstiftelsen och tidningen Metros Viralgranskaren – numer Källkritikbyrån, och ges till personer, initiativ eller organisationer som gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Priset har delats ut i kategorierna allmänhetens pris och ett skolpris sedan starten medan hederspriset prisar initiativ som sträcker sig lite utöver källkritik, och delades ut för första gången 2020.

Årets jury bestod av Åsa Larsson, redaktör och ansvarig utgivare på Källkritikbyrån, Björn Appelgren, expert digital kompetens på Internetstiftelsen, Jack Werner, journalist, författare och programledare på Källkritikbyrån, och Kristina Alexanderson, expert på digital kompetens i skolan på Internetstiftelsen.

Tidigare pristagare Det gyllene förstoringsglaset

2020 – Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning
2020 – Projektet Nätsmart Mora
2020 – Hederspris: Torsten Thurén

2019 – Anette Holmqvist med Kolla Källan
2019 – Peter Olausson med Faktoider

2018 – Martin Törnros med Ekokammaren och Mikoteket
2018 – DN-journalisten Matilda Gustavsson

2017 – Conny Andersson med Bluffakuten
2017 – Årstaskolan i Stockholm