Amy Webb

"Framtiden är mer syntetisk än virtuell"

4 min läsning
Måns Jonasson och Aisha Mossberg håller i ett Internetstiftelsehjärta

Detta är Internetdagarna

Bredda ditt digitala perspektiv på onlinekonferensen Internetdagarna den 22-23 november. Här kan du läsa mer om våra keynotetalare och få mer information om våra olika spår.

Amy Webb är en av världens tyngsta omvärldsanalytiker och ger träffsäkra framtidsprognoser utifrån stora mängder data. På Internetdagarna 2021 kommer hon att prata om teknikens påverkan på framtiden.

Med hjälp av teknik lever vi i en värld med tillgång till flera verkligheter. Bara genom att använda din mobilkamera kan du se Pokémons på gatan, förändra ditt eget utseende eller prova ut en ny soffa i ditt vardagsrum. Den andra sidan av myntet är att du till exempel kan bli nådd av en deepfake, där en politiker blivit inklippt i en falsk video, som i sin tur påverkar hur du ser på din omgivning. Under flera år har vi kunnat se en utveckling där det fysiska och digitala flätas ihop på nya och oväntade sätt. Få kan förutspå vad vi har att vänta oss härnäst.  

Amy Webb är futurolog, författare och föreläsare på New York Universitets Stern School of Business. Hon är grundare av Future Today Institute och ansvarig för deras årliga rapport om techtrender. I november är hon en av keynotetalarna på Internetdagarna. Hon kommer att prata om teknikens utveckling och hur den kan komma att påverka vår uppfattning av verkligheten.

– Det finns mycket ny teknik som har potential att göra nytta för mänskligheten. Men problemen ligger i hur vi väljer att använda oss av tekniken och till vilket syfte. En viktig fråga att ställa sig är också vad som händer när tekniken du använder förändrar hur du ser världen, och i längden, dig själv? Hur förhåller vi oss då till varandra?, säger Amy Webb.

Vad händer när tekniken förändrar hur du ser världen, och i längden, dig själv?

Amy Webb

Vi går mot en syntetisk framtid

Många populärkulturella skildringar av framtiden visar en värld där människan är ett med robotar eller att vi lever inuti avatarer. Amy Webb menar att den data som finns pekar mot att vi går en annan typ av verklighet till mötes.

– Många trodde nog att framtidens värld skulle bli virtuell, som i The Matrix. Men den lutar snarare mot att bli mer syntetisk, där din personliga data används för att påverka vad du upplever för verklighet, säger Amy Webb.  

Syntetisk verklighet är ett begrepp som omfattar en verklighet bortom virtuell verklighet, VR och förstärkt verklighet, AR. Det handlar om en potentiell framtida verklighet där artificiell intelligens kan förutse vår vilja och preferens utan att vi är medvetna om det, och baserat på vår personliga data framställa en ny formbar verklighet.

Man med VR-glasögon och stora hörlurar.
Den syntetiska verkligheten kommer att gå bortom den virtuella och förstärkta verkligheten.

Futurologi handlar om förberedelse

Amy Webb har utvecklat en metod för att samla in stora mängder data, analysera den och hitta mönster som ger träffsäkra förutsägelser om framtiden. Men hon betonar samtidigt att arbetet som futurolog inte handlar om att spå i framtiden, utan mer om att förbereda sig för den.

– En futurolog är någon som försöker minska osäkerheten inför det som finns bortom horisonten. Vi spår inte i framtiden, vi ser flera möjliga scenarier som vi förbereder oss för, säger Amy Webb.

När pandemin slog till chockdigitaliserades världen och hela spelplanen vändes upp och ner. Villkoren för stater, företag och människor har förändrats och ur det har nya trender inom tekniken vuxit fram. Vanligtvis brukar Future Today Institute släppa en rapport per år. År 2020 släpptes 12 stycken.

Fakta om Amy Webb

Amy Webb är futurolog, författare och professor på New York Universitets Stern School of Business. Hon undervisar studenter i strategisk framsynthet och utbildar företagsledare i att förbereda sig för en komplex framtid.

Amy Webb är grundare till Future Today Institute och ansvarig för företagets årliga rapport om techtrender. Hon har en bakgrund inom både juridik och journalistik och skriver bland annat texter för Harvard Business Review, the New York Times, MIT Sloan Management Review och Fortune.

Amy Webb är författare av den prisbelönta boken ”The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity”. Där beskriver hon kraften och potentialen med artificiell intelligens, AI, men också riskerna. I februari 2022 kommer hon att släppa boken ”The Genesis Machine: Our Quest to Rewrite Life in the Age of Synthetic Biology”. Där undersöker hon teknologin bakom syntetisk biologi och vad det kan göra för mänskligheten, samt vilka etiska och moraliska frågor som kommer med det.