Rader med åhörare använder laptops.

Högstadielärare leder källkritiksracet

2 min läsning

Var tredje lärare i lågstadiet lär inte alls ut källkritik till sina elever. Däremot uppger nio av tio högstadieelever att de fått lära sig vara källkritiska till information på nätet.

Nyligen släppte Skolverket en rapport om hur det går med digitaliseringsstrategin av svenska skolan. Undervisningen i källkritik har ökat sedan deras förra rapport 2015, men ungefär var tredje lärare i lågstadiet undervisar inte alls i källkritik på nätet. Allra bäst på att undervisa i källkritik i grundskolan är högstadielärarna.

De ökade undervisningstimmarna ses framförallt i högstadiet där andelen lärare som arbetar med källkritik i stor utsträckning har ökat från 20 till nästan 40 procent. Det är även nio av tio högstadieelever som uppger att de fått lära sig vara källkritiska på nätet.

Eleverna skattar även sin källkritiska förmåga som hög, men det är ett påstående som inte alltid stämmer, enligt en färsk studie från Nordicom. Den visade att hela 88 procent av eleverna som deltog i undersökningen misslyckades när de skulle skilja på nyheter och reklam.

Många hade även svårt att skilja artiklar med falsk eller tydligt partisk information från artiklar som presenterade opartisk forskning. En klar majoritet av eleverna i undersökning skattade också sin kompetens som hög.

Digital källkritik ett måste i skolan

Dessutom visar en forskningsrapport Internetstiftelsen gjorde med Lunds universitet och Skolinspektionens rapport från förra året att undervisningen i källkritik behöver uppdateras. Eleverna får inte de rätta verktygen för att kunna vara källkritiska på nätet.

Mycket av undervisningen i skolan utgår från traditionell källkritik. Den är inte uppdaterad och flera av de nya viktiga verktygen som behövs saknas i undervisningen. Vår tjänst Digitala lektioners övningar fokuserar på de digitala aspekterna och vilka ytterligare färdigheter man måste ha för att kunna vara källkritisk på nätet.