Man med hörlurar sitter i soffa i vardagsmiljö och använder dator.

Internet hjälper dig att jobba hemifrån

5 min läsning

Coronaviruset tvingar många svenskar att jobba hemifrån, men sedan tidigare har Sverige goda förutsättningar och hög grad distansarbetare. Tack vare internet finns möjligheten, men att jobba hemma innebär också nya utmaningar.

På grund av det nya coronaviruset och spridningen av sjukdomen covid-19 får många svenskar nu en annorlunda arbetssituation. Folkhälsomyndigheten har nyligen uppmanat alla som kan att jobba hemifrån, framförallt i Stockholmsområdet.

Att jobba hemma för den som inte är van vid det är givetvis en stor omställning, och beroende på yrke kan utmaningarna se olika ut. Men även i vanliga fall är det väldigt många svenskar som helt eller delvis jobbar på distans med hjälp av internet. Det visar siffror från undersökningen Svenskarna och internet där frågan ställdes i 2018 års rapport. Hela 68 procent svarade att de arbetar hemifrån via internet, och 20 procent gör det varje dag.

Jobbar hemifrån med hjälp av internet

Diagram 3.4

Andel av de som arbetar som använder internet för att arbeta hemifrån olika ofta, år 2018.

Förutsättningarna på plats för att jobba hemifrån

Att Sverige har en så hög andel distansarbetare kan förstås bland annat genom att internet är väl utbyggt och att många därmed har en konkret möjlighet att jobba hemifrån. Enligt Svenskarna och internet 2019 har hela 98 procent av svenska hushåll tillgång till internet. Jannike Tillå är chef för främjande och kommunikation på Internetstiftelsen, och hon håller med om att digital infrastruktur är en förutsättning för distansarbete.

– Vi har bra internet i stora delar av landet, dock inte överallt. Vi är digitala och vi har bra uppkoppling, så grundförutsättningarna är på plats, säger hon.

Men att fler än vanligt nu utför sitt arbete hemifrån märks hos landets internetleverantörer. Inger Gunterberg är kommunikationsansvarig på Telia, och hon säger att de ser en kraftigt ökad belastning av deras nät den senaste tiden.

– Trafiken har ökat exceptionellt. Under mars, och speciellt andra veckan i mars, så ökade trafiken med 10,4 procent vilket är väldigt mycket i ett sådant omfattande nät med så många kunder.

Trafiken i vårt nät har ökat exceptionellt under mars.

Inger Gunterberg, Telia

För- och nackdelar med att jobba hemifrån

Förespråkare av hemmajobb brukar lyfta möjligheten att fokusera på sina arbetsuppgifter, och att ha större kontroll över sitt schema. Men meningarna går isär gällande distansarbetets produktivitetsvinster, och några tydliga forskningsresultat på området saknas.

Internetstiftelsen har länge erbjudit sina anställda möjlighet till distansarbete, och uppmuntrat till det när det finns skäl till det. Jannike Tillå berättar att det inte är en svartvit fråga där något alternativ är bättre än det andra. Istället handlar det om att erbjuda valmöjligheter och flexibilitet.

Jannike Tillå
Jannike Tillå ser fördelar med att erbjuda anställda möjligheten att jobba på distans.

– Med rätt verktyg är det inga problem att jobba hemifrån hos oss. Det är ju så att den digitala världen och den verkliga flyter ihop allt mer, och det gäller även arbetsmässigt. Men vad vi ser är att det då krävs ett annat sätt att tänka kring de kreativa processerna på ett arbete. Vissa arbetsuppgifter lämpar sig väl att göra enskilt på sitt håll, men det finns annat viktigt som man kan gå miste om.

Det är heller inte alla företag som ser positivt på distansjobb. Exempel är de stora teknikföretagen Apple och Google, som istället profilerar sig genom sina påkostade högkvarter med gratis lunch, träningslokaler och många gemensamma ytor där anställda ska kunna mötas och utbyta idéer med varandra.

Jannike Tillå håller med om betydelsen av spontana möten och idéutbyten, men tror att det går att få det bästa av båda världarna.

– Vi märker att det uppstår en kreativitet när folk hänger vid kaffemaskinen, möts eller bara sitter i samma rum. Idéskapandet får en ytterligare dimension, och detta missas lätt om alla jobbar hemifrån. Jag tror det går att nå dit även digitalt, men man måste öva på det. En lösning är tät kommunikation och virtuella fikapauser, så att man kan umgås med sina kollegor även digitalt.

Två personer samtalar på kontor. Den ena håller i mobiltelefon och den andra håller i ett vattenglas.
Att kunna mötas och utbyta idéer är viktigt, men går att göra även digitalt tror Jannike Tillå.

Kommunikation och rutiner för att jobba hemma

Under det rådande hälsoläget är det nu många företag som snabbt tvingas införa distansarbete, utan att ha någon större erfarenhet av det. Jannike Tillå menar att en viktig nyckel för att få det att fungera är kommunikation och tydliga rutiner.

– Jag tror man ska bestämma sig för vilka verktyg man ska använda, och hur den digitala möteskulturen ska se ut. Ett möte som sker via video fungerar annorlunda än om alla är i samma rum – det måste ledas med en lite fastare hand så att alla får möjlighet att komma till tals, och man får begära ordet på ett tydligare sätt.

En lösning är tät kommunikation och virtuella fikapauser, så att man kan umgås med sina kollegor även digitalt

Jannike Tillå, Internetstiftelsen

Coronakrisen visar på fördelen med att ha förmågan att jobba hemifrån om det krävs. Om de som nu testar distansarbete kommer att fortsätta göra det även senare är svårt att säga, men enligt Jannike Tillå finns uppenbara fördelar med att ge sina anställda valmöjligheter.

– Människor måste ibland ha lugn och ro för en viss typ av arbete. Det underlättar också vardagslogistiken att kunna jobba på distans helt eller delvis en dag. Om rutinerna finns på plats blir det också lättare att hålla sig a jour med jobbet om man är sjuk eller bortrest. Vi har olika behov, och vissa behöver den möjligheten.

Tips: Så jobbar du bäst hemma

  • Kom ihåg säkerheten – undvik öppna wifi-nätverk, och använd verktyg som VPN om du hanterar känslig information. Fler säkerhetstips finns på Internetkunskap.
  • Ett snabbt internet är ett bra internet – kontrollera din uppkoppling med Bredbandskollen.
  • Det finns massor av bra verktyg för distansarbete; på Internetstiftelsen används bland annat Monday, Slack och Zoom för planering och kommunikation.
  • Behåll rutinerna – gå upp i tid, duscha och ät frukost. Klä dig som om du skulle till jobbet, och sätt tydliga gränser mellan arbetstid och fritid.
  • Ha en daglig incheckning med kollegorna, och kom ihåg att ta tid för en virtuell fikapaus och umgås.