Lärare hjälper elev i klassrum.

Lärare skriker efter mer utbildning i digital kompetens

2 min läsning

Lärare upplever ett stort behov av att vidareutbilda sig i digital kompetens för att kunna möta kraven i läroplanen, visar ny rapport från Skolverket.

En förutsättning för att lärare ska kunna utbilda ansvarsfulla internetanvändare är att de själva besitter tekniska kunskaper samt kunskaper kring digital källkritik, programmering, trygghet på nätet med mera.

I oktober 2017 antog regeringen en strategi för att digitalisera den svenska skolan. I juni förra året infördes digital kompetens i läroplanen, men en ny rapport från Skolverket visar att drygt hälften av alla lärare upplever ett stort behov av kompetensutveckling för att kunna möta de nya kraven.

Skolverket ser att det är viktigt att det finns ett strategiskt ledarskap som kan driva digitaliseringsarbetet framåt.

Rapporten visar även att cirka en tredjedel av rektorerna anser att lärarna inte får den kompetensutveckling inom digital teknik och digitala verktyg som de behöver i sin roll som lärare. 

Skolverket ser att det är viktigt att det finns ett strategiskt ledarskap som kan driva digitaliseringsarbetet framåt. Tyvärr är det få skolor som har en lokal digitaliseringsplan, eller ens kunskap kring planen som är uppsatt. 

Vi erbjuder fortbildning i digital kompetens

Behovet av fortbildning i digital kompetens är något vi på Internetstiftelsen ofta möter i vår kontakt med lärare. Därför startade vi förra året fortbildningsdagar för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens.

Kristina Alexandersson som är ansvarig för Internetstiftelsen skolsatsningar och Digitala lektioner har även åkt land och rike runt för att utbilda lärare – under 2018 träffade hon över 3 300 lärare!