Möt Cecilia MoSze Tham – socialteknologen med koll på nästa stora grej

5 min läsning
Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet. Här kan du läsa om vad du har att se fram emot under nästa konferens i slutet av november.

Cecilia MoSze Tham är biolog, designer, entreprenör och skapare med en imponerande meritlista. I november gästar hon Internetdagarna för att tala om nästa omvälvande teknikförändring.

Cecilia MoSze Tham är själva sinnebilden av "många järn i elden", och den som tvivlar behöver bara läsa hennes meritlista. En master i arkitektur från Harvard University, biologistudier och en tjänst på den prestigefyllda tankesmedjan Singularity University som fokuserar på "exponentiell teknik" och vetenskapliga framsteg. Hon har också ägnat sig åt produktstrategi hos Google Developers Group, och är dessutom "serieentreprenör" som har grundat ett flertal företag.

Nu kan du se Cecilia MoSze Thams framträdande från Internetdagarna 2019.

Den röda tråden i allt detta är byggandet. Cecilia MoSze Tham skapar, oavsett om det är egna produkter eller innovativa mötesplatser så som Makers of Barcelona, ett coworking space med fokus på samarbete; eller FabCafe, som kombinerar 3D-utskrifter och digital tillverkning med ett kafé. Så här skriver hon på sin egen webbplats om mötet mellan skapande och självförverkligande:

– Allt började när jag använde en symaskin för första gången. Genom skapandet upptäckte jag att jag kan bygga upp en liten bit av mitt självförtroende, ett stygn i taget. För mig är det en omedelbar glädje när jag kan se och röra vid det som jag har byggt med mina egna händer.

Fakta om Cecilia MoSze Tham

  • Har studerat biologi på Emory University, arkitektur på Harvard University och varit fellow på Singularity University.
  • Har varit expert på produktstrategi hos Google Developers Group.
  • Hyllad föreläsare som talat på bland annat Smart City Expo, Mobile World Congress och flera gånger på TEDx.

Cecilia MoSze Tham menar att tillgången till teknik och möjligheten att kommunicera kunskap har förstärkt allas vår förmåga till innovationskraft. Kanske får vi också samtidigt en bättre förståelse av oss själva, något som behövs för att förbereda oss för den "superladdade" framtid som snabbt är i antågande.

Cecilia MoSze Tham, huvudtalare på Internetdagarna 2019.
3d-skrivare kommer inte göra att vanlig handel försvinner, tror Cecilia MoSze Tham. Däremot kan tillverkningen bli mer lokal vilket kan vara bra för ekonomin och miljön.

När vi intervjuar Cecilia MoSze Tham inför hennes Stockholmsbesök på Internetdagarna i november handlar vår första fråga just om tillverkning. Flera av hennes initiativ har kretsat kring den så kallade makerrörelsen genom 3d-skrivare och andra redskap. 

Vi kommer inte att börja göra våra egna verktyg, men 3d-skrivare kommer att skapa fler lager och alternativa sätt att handla varor på.

Vi frågar om den nya tekniken kommer göra att alla framöver kommer tillverka egna verktyg, precis som människan gjorde i gångna tider. Det framtidsscenariot köper hon däremot inte, även om tekniken med 3d-skrivare är nog så omvälvande. Hon säger:

– Nej, alla kommer inte att börja göra sina egna verktyg. 3D-skrivare finns ännu inte i varje hem och jag tror inte de kommer göra det. Det beror delvis på att det saknas ekonomiska incitament för det. 3D-utskrifter kommer inte att konkurrera ut det traditionella sättet att distribuera varor eftersom 3D-utskrifter bara är en liten del av den totala tillverkningsindustrin. E-handel gjorde inte att vanliga butiker försvann helt, och mobila tjänster gjorde inte att e-handel försvann. Det skapade bara fler lager och alternativa sätt att handla varor på. Vad 3D-utskrifter kan göra är att flytta tillverkningen från stora centraliserade fabriker till mindre tillverkningsplatser som ligger mer lokalt. Om det händer kan vi förvänta oss mindre logistik. Det kan göra att fraktkostnaderna går ner, men också få en positiv inverkan på miljön.

AI-system kommer finnas överallt

Framtidsspaning är uppenbarligen en talang Cecilia MoSze Tham har, inte minst genom sitt engagemang i Google Developers Group. Google är för många synonymt med internet och framtidsteknik, och vi är nyfikna på vilken Google-teknik hon själv tror kommer att ha störst påverkan på samhället de kommande åren.

– Jag var aldrig anställd på Google och har inte någon kunskap om företaget internt, men Google har gjort massiva investeringar i AI och AI-styrda gränssnitt med slutmålet att skapa ett datasystem som är allestädes närvarande. Jag tror att vi framöver kommer att få se fler och fler Google Home-enheter som inte bara används i våra hem utan i butiker, kontor och kanske även på allmänna platser. I takt med att dessa enheter blir allt vanligare och samlar in allt mer omgivande data kommer sättet vi interagerar med digitalt innehåll att förändras i grunden.

Vi ska inte lämna över ansvaret för vår data till stora företag. Framtidens datahantering kräver aktiv inblandning från alla parter; från individer till regeringar till företag.

Ett sådant framtidsscenario väcker givetvis stora frågor om ansvarsfull hantering av data, och om riskerna med att ett enskilt företag vet så mycket om oss. Enligt Cecilia MoSze Tham kommer framtiden kräva en ny strategi för hur data hanteras, och det blir ett arbete som berör oss alla.

– Jag tror inte att vi ska lämna över ansvaret för vår data bara till stora företag. Jag tror att framtidens datahantering kräver aktiv inblandning från alla parter; från individer till regeringar till företag. Jag tror att vi behöver en neutral aktör som utvecklar ett ramverk inom vilket alla aktörer kan interagera.

Kvinna arbetar vid dator på tomt kontor.
Initiativet All Women vill bidra till fler perspektiv inom teknikbranschen genom att få fler kvinnor att involvera sig och ta plats.

Cecilia MoSze Tham: Kvinnor behövs i teknikbranschen

Det senaste initiativet som MoSze Tham ligger bakom kallas All Women, och är ett utbildningscenter vigt åt lära upp nästa generations kvinnor i teknikbranschen. Trots att 50 procent av världens befolkning är kvinnor utvecklas de flesta nya teknikprodukter med män i åtanke, säger Cecilia MoSze Tham. Därför behövs det ett inflöde av nya perspektiv i branschen.

– Dagens tekniksektor är väldigt hotfull mot kvinnor! Att kunna lära och lära ut material som fokuserar på kvinnor och kvinnors värde är en stark drivkraft för kvinnor att involvera sig i teknikbranschen. Den viktigaste förändringen kommer faktiskt från de själva – att de mentalt skiftar från att se sig själva som offer till att bli handlingskraftiga så att de kan skapa förändringen själva.

Dagens tekniksektor är väldigt hotfull mot kvinnor! Det behövs ett inflöde av nya perspektiv i branschen.

Missa inte Internetdagarna 2019

På Internetdagarna i november kommer Cecilia MoSze Tham att avrunda konferensens andra dag med sitt framträdande. Som vanligt frågar vi vad besökarna har att se fram emot – det kommer bli en keynote som blickar framåt.

– Jag kommer att tala om nästa stora förändring som kommer att vara omvälvande från mitt perspektiv. Evolutionen från handel till e-handel till m-handel (mobil), och i en nära framtid, a-handel – automatisk handel. Vad kommer att hända när maskiner kan utföra transaktioner med människor och kanske rentav med varandra? Vilka nya ekonomiska ramverk kommer att uppstå när människan inte längre är ensam om att skapa ekonomin?

Internetdagarna 2019

  • Internetdagarna går av stapeln 25-26 november på Stockholm Waterfront.
  • Biljettpriset subventioneras av Internetstiftelsen och kostar 1 250 kronor för en dag eller 2 500 kronor för båda dagarna exklusive moms.
  • Fram till och med sista september får du dessutom 20 procents rabatt, så passa på att köpa dina biljetter så fort som möjligt!

Upptäck årets program
Köp biljett nu


Relaterat