danah boyd

Möt danah boyd – knivskarp expert på sociala medier

6 min läsning
Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet. Här kan du läsa om vad du har att se fram emot under nästa konferens i slutet av november.

I skärningspunkten mellan teknik, samhälle och politik rör sig danah boyd. Som en av årets huvudtalare på Internetdagarna kommer hon visa på de systemförändringar som behövs för att skapa en säkrare och mer sund värld, både teknologiskt och sociologiskt.

Att internet och digitaliseringen står i centrum för omvälvande samhällsförändringar är nog de flesta överens om. Det gäller inte minst danah boyd som är en av Internetdagarnas huvudtalare i år. Som grundare och ledare för det oberoende forskningsinstitutet Data & Society är boyd en expert på hur vi numera använder internet för social interaktion, och hur det påverkar oss.

Fakta om danah boyd

  • Huvudforskare på Microsoft Research, teknikbolagets akademiska forskningsavdelning.
  • Gästforskare på New York University.
  • Författare till böckerna It’s Complicated: The Social Lives of Net- worked Teens (2014) och Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics (2015).
  • Stavar sitt namn med gemener - läs om varför här.

Forskningen som danah boyd bedriver fokuserar alltså på hur tekniken påverkar samhället och politiken, och vice versa. Inför besöket på Internetdagarna i november har vi fått tillfälle att ställa några frågor till danah boyd, som tidskriften Financial Times har kallat de sociala nätverkens “översteprästinna”.

Här kan du se danah boyds keynote-framträdande från Internetdagarna 2019.

Teknologi speglar och förstärker

Sociala medier innebär stora möjligheter till världsvid kommunikation, men medför också problem i form av näthat, förföljelser och spridandet av falsk information. Vi frågar danah boyd om det finns något botmedel mot diskussionsklimatet på nätet, och vad sociala plattformar som Facebook och Twitter kan göra för att förbättra läget.

danah boyd
Missa inte danah boyd som är en av huvudtalarna på Internetdagarna i november.

– Så länge vi bara fokuserar på teknologi så har vi ingen möjlighet att “fixa” de problem vi står inför, säger danah boyd. Vi måste förstå hur teknologi speglar och förstärker det goda, det onda och det fula. Och vi måste förstå hur och varför människor utnyttjar teknologi för att skapa kaos och orsaka skada. Men förändringarna som sker måste vara systematiska. Visst, det finns små åtgärder som vi kan tvinga de sociala media-plattformarna att göra, men det är bara plåster på ett öppet sår. Utmaningen vi har är att utveckla en medicin som skyddar de djupt sammanlänkade organen i mitten av samhällskroppen.

Vi måste förstå hur teknologi speglar och förstärker det goda, det onda och det fula.

Enligt danah boyd är alltså tekniken en förstärkare som modifierar befintliga strukturer och system i samhället. Det gäller inte minst frågan om journalistik – ett annat av boyds specialområden. Digitala kanaler och nätverk har gett oss enorma möjligheter att sprida information och artiklar, men baksidan är vilseledande så kallade fejknyheter och mediehusens drivkrafter att jaga klick, delningar och reaktioner. Hur mår mediajournalistiken egentligen? Så här svarar danah boyd:

– Alltför mycket av världens nyheter och information formas av ett antal privata aktörer. Företag som CNN, Fox och New York Times har i grund och botten en kapitalistisk struktur – de vill skapa innehåll som deras publik vill konsumera. De fokuserar inte på vilken kritisk information en medborgare behöver eller hur allmänheten bäst kan förstå den informationen. Istället har de sin egen definition av nyhetsvärde baserat på vad som genererar läsare och tittare. Vi behöver en journalistik som värnar allmänheten och inte styrs av kommersiella intressen.

Medierna vill skapa innehåll som deras publik vill konsumera. De fokuserar inte på vilken kritisk information en medborgare behöver.

Ett faktum som danah boyd understryker är att över hälften av de ledamöter som sitter i styrelserna för privata nyhetsorganisationer i USA kommer från finansindustrin. Hon menar att finanssektorn i USA under 1980-talet köpt upp lokala mediaorganisationer i syfte att få tag på värdefull mark för att bygga bostadsrätter. Det har inneburit att lokaljournalistiken i princip blivit utplånad och ersatts av ett fåtal jättebolag. Det är det ekosystemet som format dagens internetjättar som Facebook och Google, menar boyd. Och det är viktigt för att förstå nyhetsklimatet på sociala medier. Hon säger:

– De flesta journalister skulle såklart själva inte säga att de är köpta. Men en branschkultur som bygger på konkurrens och att vara först med sensationer är ett exempel på privatiserad företagslogik. Ett ekosystem för nyheter som är till för allmänhetens bästa skulle istället fokusera på att kollektivt utveckla kunskap, dela berättelser och goda exempel, samt undersöka hur människor tar till sig av det som journalister sänder ut.

Tjej som gör makeup med mobilen som spegel, och fotograferas av en surfplatta.
Sociala medier är överallt, och påverkar i grunden journalistik, samhällsdebatten och vår personliga integritet. Vi behöver ett grundläggande nytänk, menar danah boyd.

Integritet och ett behov av nytänk

Det kan tolkas som att boyd förespråkar offentliga och kollektiva institutioner snarare än privata, men det är inte hela bilden. Enligt boyd handlar det snarare om att vi behöver tänka om våra samhällssystem på en fundamental nivå. Det blir tydligt när vi tar upp den heta frågan om personlig integritet på nätet, och datainsamling. Går det att lita på någon organisation, företag eller myndighet när det gäller att handskas med vår personliga data?

– Institutioner är inte antingen helt goda eller helt onda. Jag kan räkna upp företag som jag aldrig skulle anförtro min data, men jag kan också ge exempel på regeringar och andra samhällsorganisationer som jag aldrig skulle lita på, säger danah boyd. Lösningen är inte bara att peka ut vissa institutioner som pålitliga, utan att inse att vi är på randen till att behöva en helt ny modell för styrning och datahantering.

Lösningen är inte bara att peka ut vissa institutioner som pålitliga, utan att inse att vi är på randen till att behöva en helt ny modell för styrning och datahantering.

Hur en sån ny modell för styrning kommer att se ut är fortfarande inte tydligt, eller vem som ska ansvara för den och leda skapandet av den. Det är en stor utmaning som ligger framför oss, menar boyd. Men det är en förändring som kommer att behöva vara global. Hon säger:

Precis som med klimatförändringarna kommer det som händer blanda in människor globalt och utmana vårt gemensamma samtal utan hänsyn till landsgränser. Precis som med kärnvapen kommer vi att kämpa med vilken typ av restriktioner som behövs för att viss information inte ska hamna i “fel” händer. Precis som med ekonomi kommer vi att behöva tänka igenom hur lokala beslut påverkar informationsflödet över hela världen.

Vi bad danah boyd rekommendera en låt för att sätta stämningen inför hennes keynote på Internetdagarna 2019. Hon valde The Stars Within Us, av Son Kite.

Missa inte danah boyd på Internetdagarna

På Internetdagarna kommer danah boyd att inleda konferensen första dag med sin keynote, och det är ett hett tips att inte missa den. Vi frågar danah boyd om vad vi kan förvänta oss av hennes framträdande, och hon svarar:

– I mitt tal kommer jag att visa några av de sätt som människor manipulerar de socioteknologiska system som finns, så att vi alla kan förstå hur sårbara de är – både sociologiskt och teknologiskt. Om vi vill ha en säkrare och mer sund värld måste vi börja identifiera sårbarheter och täppa till dem, samtidigt som vi arbetar på de grundläggande systematiska förändringar vi behöver.

Internetdagarna 2019

  • Internetdagarna går av stapeln 25-26 november på Stockholm Waterfront.
  • Biljettpriset subventioneras av Internetstiftelsen och kostar 1 250 kronor för en dag eller 2 500 kronor för båda dagarna exklusive moms.
  • Fram till och med sista september får du dessutom 20 procents rabatt, så passa på att köpa dina biljetter så fort som möjligt!

Upptäck årets program
Köp biljett nu