Man som surfar med mobiltelefon

Nu får mobilen 5G, men vad betyder det för dig?

8 min läsning
Övervakningskameror hänger utomhus på stolpar

Lär dig mer på Internetkunskap

Internetkunskap är en satsning från Internetstiftelsen med vardagskunskap om internet och digitala tjänster. Här kan du lära dig mer om personlig integritet på nätet och hur du gör för att bli en mer medveten användare. Klicka på rubriken för att läsa mer.

I flera år har det pratats om nästa generations mobilnät, 5G. De första abonnemangen är nu på gång och 5G-telefoner börjar säljas. Men vad är 5G bra för egentligen och vad får det för betydelse för dig som surfar?

3G, 4G och nu 5G. Nästa generations mobilnät står för dörren och utlovar blixtsnabb uppkoppling och helt nya digitala tjänster. De flesta av oss har nog hört talas om 5G på ett eller annat sätt, men inte lika många vet i detalj vad de nya näten kommer innebära för enskilda surfare och för samhället i stort.

I teknikbranschen, och främst från mobiltillverkarna, har det pratats om 5G i flera år. Men det är först nu som tekniken ser ut att vara redo att börja lanseras på bred front. Många mobiltillverkare erbjuder nu telefonmodeller som fungerar med 5G, och de stora svenska teleoperatörerna står redo att börja utbyggnaden av sina mobilnät. Telia, Tele 2, Telenor och Tre satsar alla på att lansera sina första 5G-tjänster mot slutet av 2020.

Vad är 5G bra för?

Men vad är då 5G, och varför är det något att bry sig om som vanlig mobilanvändare? Att hastigheten blir snabbare är en sak, men det är också mycket annat som förändras. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen, och han säger så här:

– Med 5G får vi snabbare internet i mobilen, men det är ju inte bara mobiler som behöver internet. En av de stora fördelarna med 5G är att svarstiderna blir mycket kortare – kanske så lågt som 1-2 millisekunder mot dagens 50 millisekunder för dagens 4G. Det är en stor fördel för sakernas internet, nätverket av uppkopplade prylar som snabbt växer. Plötsligt kan trådlösa prylar kommunicera med världen i närmast realtid. 

Porträtt av Måns Jonasson, Internetstiftelsen
Enligt Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, kommer 5G öppna möjligheter för fler prylar att vara uppkopplade samtidigt.

Förutom en snabbare hastighet ger 5G alltså lägre svarstider, eller latens. Dessutom ökar kapaciteten på nätet, vilket innebär att fler enheter kan vara uppkopplade samtidigt. Det är viktigt, eftersom allt fler prylar ansluts till mobilnätet och mobiltelefoner dessutom använder mer och mer data för att strömma video, ljud och annat.

Vill du hellre lyssna? Internetstiftelsens podd Dumma frågor om internet tar upp 5G i det senaste avsnittet.

Visioner saknas inte för vad riktigt snabba och starka 5G-nät kan göra för samhället. De senaste åren har man talat om det smarta hemmet, där lampor, element, lås och mycket annat är uppkopplade och kommunicerar med varandra.

Många föreställer sig nu att en liknande utveckling kan ske i stadsmiljön, som fylls av smarta och uppkopplade prylar och sensorer. Vi kan föreställa oss mer effektiva byggnader som samverkar med varandra för att spara värme och energi, självkörande fordon och smarta kameror som hjälper till att optimera stadens trafikflöden, och avfallsrum som själva kan meddela sopbilen när de behöver tömmas. Allt detta kräver en konstant och pålitlig trådlös uppkoppling, och det är det som 5G kan möjliggöra.

Barn som håller i en mobiltelefon.
Framtidens 5G-nät kommer framförallt att erbjuda högre hastigheter för fler, och en högre kapacitet som gör att ännu fler prylar kan koppla upp sig samtidigt.

– Utvecklingen drivs av den teknik som finns tillgänglig. När 5G-nätet är utbyggt och det finns nya möjligheter att skapa helt nya applikationer för smarta prylar kommer det också att ske. På detta sätt är utbyggnaden av 5G-nätet en förutsättning för mängder av kommande innovation, säger Måns Jonasson.

Vad är en mobilgeneration?

5G är alltså en förkortning för femte generationens mobilnät. Men egentligen kan man säga att varje generation består av flera olika system och tekniker, och vilket som används kan skilja sig åt mellan olika länder.

Dessutom brukar varje generation med tiden förbättras genom att nya tekniska lösningar läggs till för att öka hastigheten. Dessa tekniker kan ibland få nya namn, trots att det inte riktigt är fråga om en ny generation mobilsystem. Till exempel blev 3G-näten efter några år snabbare tack vare ny teknik, och började då i Sverige kallas Turbo-3G eller rentav 3,5G.

För att skapa ordning och säkerställa att en mobiltelefon kan användas i stort sett över hela världen grundades 1998 samarbetsorganisationen 3GPP – 3rd Generation Partnership Project. Det är den organisationen som leder utvecklingen och underhållet av bland annat 3G, 4G och 5G men också av äldre mobilsystem som GSM.

Det handlar om frekvens

En förklaring till att 5G kan bli så mycket snabbare än dagens nät handlar om vilka frekvenser som används för att skicka mobilsignalerna. I princip kan man säga att lägre frekvenser ger bättre räckvidd. Högre frekvenser ger mer kapacitet för data, men kortare räckvidd. Detta beror bland annat på att höga frekvenser är känsligare för hinder som stoppar vågorna, så som väggar och träd. Mobildata som sänds på höga frekvenser kräver därför fler mobilmaster på kortare avstånd från varandra.

Dagens 4G-nät använder därför flera olika frekvenser, för att ge både snabba nät och bra täckning. De låga frekvenserna används för så kallade täckningsband som har lång räckvidd, till exempel på landsbygden. De högre frekvenserna är istället kapacitetsband med hög hastighet och förmågan att hantera många anslutningar samtidigt. Dessa är vanligast i tätorter där det också bor många människor som ska dela på nätet. En viktig skillnad med 5G är att den kan utnyttja ett mycket större omfång av högre och lägre frekvenser än vad 4G kan.

Lägre frekvenser ger bättre räckvidd. Högre frekvenser ger mer kapacitet för data, men kortare räckvidd.

Det finns bara ett begränsat antal frekvenser som går att använda för radiokommunikation, och två tjänster kan inte använda samma frekvens. I Sverige delas utrymme på frekvensbandet ut av PTS, Post- och telestyrelsen, och hur de olika frekvenserna används beskrivs i den så kallade frekvensplanen.

5G kan ha så hög kapacitet eftersom tekniken använder väldigt höga frekvensband. Men precis som för 4G används också lägre frekvenser för att kunna ge bättre täckning. I Sverige har operatörerna Telia, Tele 2 och Telenor redan börjat bygga 5G-nät på dessa lägre frekvenser, men det som nu ska tillkomma är kapacitetsbanden, som kommer att använda ännu högre frekvenser än tidigare mobilsystem.

Dessa frekvenser kommer att erbjudas mobiloperatörerna genom en auktion, som PTS har bjudit in till i november 2020. Att operatörerna ska få utrymme på det högre frekvensbandet är en av de stora sakerna som måste ske innan utbyggnaden av 5G-nät kan komma igång på allvar.

Kan 5G ersätta fiberuppkoppling?

På grund av den utlovade höga hastigheten marknadsför flera mobiloperatörer också 5G som en bra ersättare för den fasta internetuppkopplingen hemma, men Måns Jonasson tror inte att det nya mobilnätet är någon bra ersättning för en fast fiberuppkoppling.

– Precis som med 4G och alla andra tidigare mobiltekniker är det så med 5G att du delar din uppkoppling med alla andra som befinner sig i närheten och använder samma mobilmast som du. Det kan leda till sämre hastigheter och trängsel i nätet helt enkelt. Men det är klart att områden där det är svårt att få det lönsamt att gräva ner fiber kan använda 5G istället för 4G, som de troligen använder redan idag.

Är 5G-strålning farligt?

Idag finns inga vetenskapliga bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan. Ändå cirkulerar påståenden om att strålningen från 5G-master skulle vara skadlig. Oron påminner mycket om liknande farhågor som lyfts om mobiltelefoner i allmänhet, och tidigare mobilnät.

Majoriteten av all forskning som gjorts på mobiltelefoner hittar inget samband mellan dem och till exempel ökad risk för tumörer. Radiovågor kan vara en bidragande orsak till olika typer av cancer, men då krävs mycket höga strålningsdoser. Strålningen från mobiler är i sammanhanget mycket låg, även 5G-telefoner.

Flera svenska myndigheter ansvarar för frågor om strålning från mobiltelefonen, och bevakar frågan kontinuerligt. Både Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten har informationssidor om 5G.

Våra krav på uppkoppling ökar

När operatörerna väl fått sina licenser tilldelade på frekvensbanden kommer utbyggnaden av 5G i Sverige att ske successivt. För att kunna nyttja 5G krävs förutom ett 5G-nät också en kompatibel mobiltelefon, och ett abonnemang. Men på sikt kommer 5G att ta över mer och mer av den datatrafik som idag sker över 4G, och det behövs. Vårt behov av att skicka stora datamängder ökar nämligen, och lär fortsätta.

Nya digitala tjänster och upplevelser ställer allt högre krav på internetkapaciteten.

– Vi ökar våra krav på internetkapacitet hela tiden. Nu förväntar vi oss snart att kunna strömma högupplöst video, spela strömmande spel och utföra alla kapacitetskrävande tjänster på mobilen, säger Måns Jonasson.

Men framtidsvisionen för 5G är att kunna fylla behovet av kapacitet genom att använda ännu högre frekvenser på de så kallade millimetervågsbanden. Det kommer göra det möjligt med både riktigt snabba hastigheter och väldigt hög kapacitet, men också ställa helt nya krav på hur mobilmaster byggs. Istället för att som tidigare använda stora master som täcker ett brett område, kommer det istället behövas en stor mängd energisnåla mindre master som placeras nära varandra.

En mobilmast mot blå himmel och moln.
Dagens stora mobilmaster kan i framtiden allt mer ersättas av ett flertal mindre, som byggs i varje gathörn.

När dessa system finns på plats och blixtsnabba 5G-nät kan täcka en hel stad, då öppnar sig stora möjligheter. Tusentals uppkopplade prylar och sensorer kan då användas utan större risk för att kapaciteten inte räcker till. Men det kommer att ta många år innan dessa varianter av 5G finns tillgängliga för allmänheten. Därför tror Måns Jonasson inte heller att dagens 4G-nät kommer att försvinna. Precis som 3G-näten finns kvar för de tillfällen när den snabbare tekniken inte är tillförlitlig tror han att 4G kommer bestå.

– Det kommer att ta lång tid innan 5G-nätet är så utbyggt att vi kan pensionera 4G-nätet, och kanske kommer det inte att ske ens då. De flesta märker då och då att deras mobiler även idag går över till 3G-nätet ibland när de är ute i skogen eller om det är dålig mottagning, trots att 4G funnits i åratal. Äldre nät behövs som backup där de nya näten inte når. Däremot kanske 3G-nätet släcks ner i framtiden, när 5G och 4G täcker hela Sverige.