Dator och pennskrin på bord.

Säkrare kontohantering – med sikte på digitala nationella prov

3 min läsning

Med stöd från EU utvecklas tjänsten Egil (Elever och grupper i läromedel), som ska hjälpa skolor att hantera kontobehörigheter på ett säkert sätt som värnar elevernas personliga integritet.

De allra flesta skolor i Sverige har en uppsjö digitala läromedel som levereras av företag. Det kan handla om allt från uppslagsverk till digitala prov. Ofta krävs att eleverna har ett användarkonto för att kunna använda tjänsterna, och här uppstår problematik.

De flesta skolor i Sverige använder digitala läromedel som levereras av externa företag.

– Hanteringen av elevers information är ofta ganska slentrianmässig. Exempelvis skickas listor med elevuppgifter inför det nya läsåret och därför händer det att kontot inte tas bort när en elev slutar, säger Internetstiftelsens Eva Sartorius, expert på e-legitimationer och samverkan inom identitetsområdet.

Att skapa ett elevkonto, uppdatera informationen och slutligen ta bort kontot är idag långt från smidigt. I värsta fall behövs en helt manuell påläggning, med stöd av till exempel Excel-listor med personuppgifter. Det är både tidsödande och innebär dålig säkerhet i hanteringen av elevuppgifter. Att uppfylla de höga krav som dataskyddsförordningen, GDPR, ställer är en utmaning för skolorna och tjänsteleverantörerna. Men det är just automatiseringen av den så kallade livscykelhanteringen av konton som Egil kan lösa.

Hanteringen av elevers information är ofta ganska slentrianmässig.

Eva Sartorius

Med stöd från EU

Projektet Egil, som ägs av föreningen Sambruk och stöttas av Internetstiftelsen, har fått EU-medel. Genom Egil kan skolhuvudmän, oftast kommuner eller friskolor, på ett automatiserat sätt hantera sina elevers konton i leverantörernas system. Tjänsten följer den nya standarden SS 12000 som har tagits fram av Swedish Standards Institute, SIS, vilket säkerställer att data överförs på ett korrekt sätt. Det framtidssäkrar tjänsten och underlättar för aktörer som utvecklar tjänster.

Internetstiftelsens roll för Egil är framförallt att ansvara för en säker digital handskakning, metadatahanteringen, mellan skolornas och tjänsteleverantörernas system för att kontrollera att varje part är den de utger sig för att vara vid överföring av uppgifter om användarkonton.

– Tillit till den som hanterar metadata är oerhört viktigt. Internetstiftelsen är en oberoende organisation med lång erfarenhet av att på ett säkert sätt koppla samman användare och multipla system, och vi ser Egil som en del av medlemskapet i Skolfederation, säger Eva Sartorius.

Ung tjej skriver i skolan.
År 2022 ska de nationella proven i Sverige vara digitala.

Digitala nationella prov ökar kraven

År 2022 ska de nationella proven i Sverige vara digitala. Då kommer en automatiserad livscykelhantering av användarkonton hos Skolverket vara ett måste, eftersom väldigt många konton skapas inför provtillfällena med information som sedan behöver tas omhand. Redan under 2020 kommer försöksverksamheten kring de digitala nationella proven att inledas.

- Det är inte längre en fråga om, utan när en sådan lösning måste vara på plats, säger Eva Sartorius.


Relaterat