Kvinna som jobbar hemifrån med bärbar dator

Svenskt internet står pall för trycket

5 min läsning
Övervakningskameror hänger utomhus på stolpar

Lär dig mer på Internetkunskap

Internetkunskap är en satsning från Internetstiftelsen med vardagskunskap om internet och digitala tjänster. Här kan du lära dig mer om personlig integritet på nätet och hur du gör för att bli en mer medveten användare. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Belastningen på internet ökar när allt fler jobbar eller studerar hemifrån för att undvika coronasmitta. Sverige står väl rustat för digitalt distansarbete både vad gäller teknik och digital mognad hos användarna. 

– Bedömningen just nu är att förmågan är god. Sveriges bredbandskapacitet är generellt sett mycket god, med goda förutsättningar för distansarbete med digitala verktyg, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet på Post- och telestyrelsen, PTS, som är tillsynsmyndighet för den elektroniska kommunikationen i Sverige. 

Att den elektroniska kommunikationen fungerar vid extraordinära händelser som covid-19-utbrottet, är avgörande för hela samhället. I Sverige är det operatörerna som ansvarar för driften av näten och de digitala tjänsterna där och de är skyldiga att rapportera till PTS om det inträffar större störningar. I samband med epidemin har PTS aktiverat en krisstab som bevakar läget och hämtar in information från operatörerna om hur det ser ut med tillgänglighet och uppkoppling till internet, både på kort och längre sikt.

Fler som arbetar på distans

Sedan Folkhälsomyndigheten uppmanade till distansarbete den 16 mars har svenskarnas ändrat sina resvanor och allt fler stannar hemma från jobb och skola. Data från Telias mobilnät visar att resandet minskat med närmare 30 procent i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi ser ett tydligt förändrat beteende med ökad uppkoppling hemifrån.

Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia.

Distansjobb och distansundervisning är möjlig tack vare att så många som 98 procent av de svenska hushållen har tillgång till internet, enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och Internet 2019. Mer än åtta av tio hushåll i Sverige har också tillgång till snabbt bredband, enligt PTS. Den digitala mognaden är dessutom större i Sverige än i en del andra europeiska länder – något som underlättar både distansarbete och distansundervisning. 

– Vi ser ett tydligt förändrat beteende med ökad uppkoppling hemifrån, men till skillnad från många andra länder i Europa har vi en väl utbyggd digital infrastruktur med fiber som sväljer mycket av den ökade trafiken. Det gör att vi inte får ökad belastning på våra mobilnät som i en del andra länder i Europa, säger Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia, Sveriges största internetleverantör.

Porträtt av Staffan Åkesson, teknikchef på Telia
Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia

Svenska delen av internet står stabilt

Netnod är den organisation som ansvarar för support och drift av de centrala knutpunkterna i Sveriges del av det globala internet.

– Den största förändringen är egentligen att näten utnyttjas mer jämnt nu. Tidigare har vi sett en topp i användningen hos privatanvändare under kvällar och helger men nu är det betydligt mer trafik på vardagar under dagtid, säger Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef Netnod.

Sladdar och uttag som ansluter till internet
Kapaciteten i näten är god trots ökad trafik.

Prioriteringar för att minimera störningar

Dagens belastning i bredbandsnäten är alltså långt ifrån den topp som näten är utformade för att klara. Det gör också att det finns utrymme för ökad trafik om även grundskolorna skulle stänga, eller om ännu fler sektorer och branscher skulle övergå till mer distansarbete.

– Det finns ingen oro för generella kapacitetsproblem, men ingen infrastruktur är perfekt. Det som blir uppenbart i kris är hur viktig digital kommunikation är för hela samhället. Därför är det extra viktigt att allt fungerar. Vi har höjt vår beredskap och vår högsta prioritet är att säkra stabiliteten i våra nät och tjänster genom både kort- och långsiktig planering där vi tar höjd för olika händelser, säger Staffan Åkesson på Telia.

3 tips om ditt internet funkar dåligt

  • Se till att uppgradera din tekniska utrustning hemma. En gammal router kan sinka hastigheten rejält för ditt bredband. 
  • Om flera personer i samma hushåll utnyttjar videokonferenssystem samtidigt kan det vara bra att undvika streamad video och bara använda tal för att begränsa den datamängd som används. 

Så säkrar du ditt internet

Även om internet i Sverige är robust kan du uppleva problem med din uppkoppling. Det kan bero på flera saker, som till exempel hur många som är uppkopplade samtidigt på din anslutning, hur modern utrustning du har hemma och hur trångt det är på den del av bredbandet som just din operatör har tillgång till. 

Internet i Sverige är robust och man behöver inte vara orolig för att det ska krascha.

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen
Porträtt av Måns Jonasson, digital strateg, Internetstiftelsen

Internetstiftelsen arbetar för att sprida kunskap om hur internet fungerar. 

– Det är svårt att få en övergripande bild över hur internet i Sverige mår eftersom det beror på vilken operatör du har och vilken ort det gäller. Hur det ser ut nationellt är heller egentligen inte relevant eftersom det inte påverkar hur det ser ut för var och en. Det viktigaste för allmänheten att känna till är att internet i Sverige är robust och att man inte behöver vara orolig för att det ska krascha, säger Måns Jonasson. 

Vem ansvarar för vad för att internet ska funka i Sverige?

Internet i Sverige är en del av det globala internet. Ansvaret för internet i Sverige är idag fördelat på en rad aktörer. 

Post- och Telestyrelsen, PTS. Tillsynsmyndighet för den elektroniska kommunikationen i Sverige.

Teleoperatörerna. Operatörerna levererar tillgången till internet (internetaccess) till privatpersoner och företag. De levererar också ofta innehåll, som filmtjänster, tv-kanaler eller. De är också skyldiga enligt lag att uppfylla rimliga krav på driftsäkerhet. 

Nätägarna. det vill säga de som äger kablarna i marken eller ”motorvägarna” som informationen, ”bilarna”, åker på. Nätägarna är ofta kommunala stadsnätsbolag eller privata bolag som Telia och IP Only. 

Offentliga aktörer. Myndigheter och sjukvård är exempel på samhällsviktiga aktörer som också köper plats på motorvägen, men egentligen konkurrerar alla om samma utrymme i nätet.  

Netnod. Den organisation som ansvarar för support och drift av de centrala knutpunkterna i Sveriges del av det globala internet.

Internetstiftelsen. En oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu.

Användarna. Både som privatperson och företag, har du ett ansvar för att se över dina behov och säkra din kommunikation. Det kan till exempel handla om att ha abonnemang från flera operatörer om din verksamhet är beroende av att allt ska fungera hela tiden. Det kan minimera påverkan om en viss typ av nät eller operatör drabbas av störningar och avbrott.

Fram till den 24 mars rapporterade Netnod dagligen status för internet i Sverige på sin blogg, men nu publicerar organisationen bara information på sin webbplats om det uppstår störningar. Läs mer om hur internet i Sverige fungerar på Netnods blogg "State of the internet in Sweden".