internetstiftelsens hjärta i mossa

Nu syns vår kärlek till internet ännu mer

2 min läsning

Nu gör vi oss av med krusiduller och förvirrande förkortningar och byter kort och gott namn till Internetstiftelsen. Vi förnyar också webben så den bättre speglar vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på.

Trots att många har hört talas om undersökningen Svenskarna och internet eller har använt mätverktyget Bredbandskollen vet gemene man ofta inte att det är Internetstiftelsen som står bakom dem. Det är också få som vet att vi får svenska internet att rulla genom att ansvara för toppdomänen .se och för driften av .nu. Namnbytet och vår nya webbplats är en del av ett större varumärkesarbete som ska råda bot på detta.

– Vi inledde varumärkesarbetet med intervjuer och undersökningar för att få en bild av kännedomen om Internetstiftelsen och vår verksamhet. De visade att namnet IIS inte satt sig och att kännedomen om oss är låg, medan den samlade kännedomen om våra olika satsningar som Svenskarna och internet och Bredbandskollen är hög, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef

Ett av målen med varumärkesarbetet är att tydligare visa upp att vi står bakom många fantastiska satsningar. Det ska finnas en tydlig avsändare för allt arbete vi gör för att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet. Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Att byta namn till Internetstiftelsen är ett led i arbetet med att förtydliga vilka vi är.

– Efter kännedomsundersökningen beslutade vi att byta till ett mer beskrivande namn som tydligt förklarar att vi är en stiftelse som arbetar med internetrelaterade frågor. Dessutom är just namnet Internetstiftelsen ett namn som många redan kallar oss, säger Jannike Tillå.

Ny webb som knyter ihop

Om man är en stiftelse som arbetar med och för internet känns det mer eller mindre nödvändigt att ha en webbplats som känns uppdaterad och framåt. Därför passar vi även på att uppdatera vår webb så den bättre knyter samman våra olika satsningar och speglar vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. 

– Vår nya webbplats kommer att fungera som en samlingsplats för befintliga och kommande initiativ inom Internetstiftelsen. Den gör det möjligt att tydligare visa kopplingen mellan Internetstiftelsens modervarumärke och våra undervarumärken samt att vi kan ge besökare en bättre bild av vilka Internetstiftelsen är och vad vi står för, säger Jannike Tillå.

Strukturen vi har tagit fram för vår nya webb är mer renodlad, lättillgänglig och speglar bättre vår kärlek till internet än tidigare. Det ska bli tydligare hur våra olika satsningar hänger ihop, både med varandra och med vår övergripande vision.

Vi hoppas att du gillar vårt nya namn, logga och webbplats lika mycket som vi gör! Med hjälp av dem hoppas vi att fler får upp ögonen för arbetet vi gör för att skapa en stark och säker internetinfrastruktur och ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.


Relaterat