Elever arbetar med datorer

"Vi vuxna behöver bli mer delaktiga i barnens liv på nätet"

4 min läsning
Barn ligger i säng och använder surfplatta.

Läs barnen och internet 2019

Barnen och internet är en undersökning av hur barn i Sverige använder internet och deras uppkopplade vanor. Klicka på rubriken för att läsa rapporten.

Projektet Nätsmart Mora samlar lättillgänglig information och exempel på källkritik, bjuder in föreläsare och ordnar träffar för föräldrar och lärare. Allt för att göra Moras barn och unga till smartare och mer källkritiska internetanvändare. Nu tilldelas initiativet Internetstiftelsens källkritikpris Det gyllene förstoringsglaset.

– Vi är jätteglada och stolta. Och överraskade! Det här är en bekräftelse  på att vi är på rätt väg med vårt arbete, säger Anders Karlsson, digital utvecklare på Mora kommun.

Anders Karlsson är digital utvecklare på Mora kommun, och en av initiativtagarna bakom Nätsmart Mora.

Han och kollegan Erika Olsson, båda lärare i grunden, står bakom initiativet Nätsmart Mora. De upplevde båda att lärare och föräldrar var i stort behov av stöd och råd när det kom till barnens digitala liv. Idén om en plattform med  information och övningar för olika åldersgrupper tog form.

2017 lanserades webbplatsen Nätsmart Mora, som kretsar kring ämnena källkritik, sociala medier, upphovsrätt och integritet. Inom ramen för projektet ordnas också föreläsningar och träffar för både föräldrar och lärare.

Vad innebär det att vara nätsmart?

– Att vara nätsmart handlar om att ha förutsättningar att hantera de utmaningar och möjligheter som internet innebär. Mycket av det som händer på nätet och i sociala medier följer med barnen in i skolan. Därför är det viktigt att både föräldrar och lärare kan samtala med barnen om hur de kan använda nätet på ett tryggt och säkert sätt.

Har ni märkt någon skillnad sedan projektet startade?

– Jag upplever att barn pratar mer och mer om källkritik och hoppas att vår undervisning kring nätsmarthet är en del i det. Det känns som att barnen börjar ifrågasätta var information kommer ifrån och att de börjar tänka efter kring det här med att dela saker på sociala medier.

Läraren Erika Hagström pratar källkritik med elever på Noretskolan i Mora.

Skiljer sig barns förhållande till det som publiceras på nätet från vuxnas?

– Jag tror nästan att det är ett större problem att vuxna delar innehåll utan att tänka efter. Barnen reflekterar och är verkligen på gång med ett kritiskt förhållningssätt. Det gäller att träna och träna. Och att hänga med i det som händer här och nu. Just nu har vi till exempel övningar där vi diskuterar källkritik kopplat till Corona-viruset.

Det gäller att träna och träna. Och att hänga med i det som händer här och nu.

Vad är den största utmaningen när man pratar källkritik med barn? 

Elev vid skolbänk tittar på powerpoint på dator och får hjälp av en lärare som pekar på powerpointen.

Detta är Digitala lektioner

Digitala lektioner är en kostnadsfri lärresurs från Internetstiftelsen med lektioner och material som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan. Klicka på rubriken för att besöka Digitala lektioner.

– Den största utmaningen för oss vuxna är att hålla oss uppdaterade! Vi behöver hänga med i vad som händer och bli delaktiga i barnens liv på nätet. De tycker att det här är superspännande, att få barnen engagerade är inte svårt. En nyckel är att låta deras tankar bli en del av undervisningens innehåll, så att vi kan lära tillsammans med barnen.

Hur ser arbetet ut framåt?

– Vi har beviljats nya medel för att bredda arbetet och samarbeta med socialförvaltning och polis. Det gör att vi kan bjuda in fler föreläsare och åka på konferenser för att lära oss mer. Det ger projektet förutsättningar att få ännu större genomslagskraft och nå fler vuxna i barnens närhet.

Vad betyder det för er att ni tilldelas Det gyllene förstoringsglaset?

– Det gör oss ännu mer taggade på att fortsätta. Vi kommer aldrig komma fram, eftersom utvecklingen går så fort, men priset ger oss självförtroende och bekräftelse på att vi jobbar i rätt riktning.

  • Internetstiftelsens källkritikpris Det stora förstoringsglaset har delats ut sedan 2017, från början tillsammans med Viralgranskaren.  
  • Syftet är att uppmärksamma vikten av källkritik när man tar del av information på nätet och i sociala medier.  
  • Priset delas ut i två kategorier; skola och allmänhet. Vinnare 2020 är Nätsmart Mora och Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning
  • I år delas även hederspris ut till Torsten Thurén
  • Motiveringen till Nätsmart Moras vinst: Ett initiativ som på ett systematiskt och samordnat sätt satsat på att göra alla barn och unga i kommunens förskolor och grundskolor, men också deras vårdnadshavare, mer medvetna och kunniga i ämnen som källkritik, integritet, sociala medier och upphovsrätt. Långsiktigheten i satsningen, den tydliga kopplingen till skolans styrdokument och skapandet av en öppen samling lärresurser är ett arbete för fler att inspireras av.

Relaterat