14 nya internetfrämjande projekt delar på 2,9 miljoner kronor

5 min läsning

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, delar i maj genom Internetfonden ut 2,9 miljoner kronor till 14 nya internetfrämjande projekt.

Bland projekten som nu får finansiering finns bland annat en programmeringsportal för tonåringar, en ”smygreklam-robot” som ska identifiera överträdelser av marknadsföringslagen i sociala medier, ett gratis internetbaserat material som hjälper nyanlända att lära sig svenska samt instruktionsfilmer för makerkulturen.

–Ansökningarna som kommer till Internetfonden visar vilken bredd och engagemang det finns inom internetutveckling i Sverige. Här finns allt från konkreta hjälpmedel till nya standarder för tekniska lösningar, säger Internetfondens projektledare Erika Olsson.

Internetfonden drivs av IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Två gånger om året delas pengar ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. Projekten ska vara fristående och icke-kommersiella och både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering. Sedan starten 2004 har sammanlagt 357 projekt fått dela på 71 miljoner kronor.

Den här gången får följande projekt dela på 2,9 miljoner kronor:

App för ökad tillgänglighet på museer

Projektet Augus vill öka tillgängligheten av museumupplevelser för personer med funktionsvariationer och ska ta fram en användarvänlig, plattformsoberoende och öppen mjukvara som är enkel att installera och hantera. Med stöd av Internetfonden möjliggörs att systemet dokumenteras med tydliga instruktioner och sprids till andra museer inom Sverige.

Projektet drivs av Niels Swinkels, Interactive Institute Swedish ICT, Kista

CodeApp – en programmeringsportal för tonåringar

För att attrahera och inspirera unga i åldersgruppen 16-19 år till att pröva på programmering ska CodeApp starta en portal med olika handledningar. Innehållet i portalen ska skapas i en pågående process av ungdomarna själva i samverkan med projektkoordinator och volontärer från utbildningar och företag inom IT. Målet är att locka till studier, entreprenörskap och yrkesval inom IT-området. Portalen och metoderna ska kunna användas såväl av ungdomar på egen hand, som av fritidsverksamheter, skolor och studieförbund.

Projektet drivs av Jens Eriksson, Fryshuset Skärholmen

Projekt: ett inkluderande internet

Rättviseförmedlingens verksamhet går ut på att samla in tips på kompetenta normbrytande personer inom olika områden. Tipsen sammanställs till listor med personer inom allt från industri till akademi och trolleri. Idag återfinns fler än 25 000 tips uppdelade på över 500 listor på Rättviseförmedlingens webbplats. I och med projektet kommer Rättviseförmedlingen ta fram en teknisk lösning som möjliggör att information om exempelvis kompetens och arbetslivserfarenheter kan hämtas från olika sociala medie-plattformar och samlas på Rättviseförmedlingens webbplats. Syftet är att tipsen som samlas i Rättviseförmedlingens listor ska bestå av aktuell information från användarna. Målet är att den tekniska lösningen ska kunna användas av fler och görs därför tillgänglig genom öppen källkod.

Projektet drivs av Rättviseförmedlingen, Stockholm

Kartläggning av ekonomiska beteenden på internet

Utvecklingen av nya tjänster på internet går i snabb takt och det saknas idag kunskap om hur digitala finansiella tjänster används av olika grupper och huruvida det påverkar deras ekonomi. Projektet kommer att utreda hur finansiella tjänster på internet används för att spara och konsumera, samt kartlägga om ekonomiska beteenden på internet skiljer sig åt i olika åldrar, socioekonomiska grupper, och nivå av teknikkunnighet. Projektet syftar också till att kartlägga vilka informationskanaler som finns tillgängliga och används för att stötta, hjälpa och skapa ett hälsosamt användande av internet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Projektet drivs av Elin Helander, Moneymind AB, Stockholm

Svenska för nyanlända – en digital plattform

För många nyanlända tar det lång tid innan de får möjlighet att lära sig svenska, framför allt för de som är över 18 år eftersom de inte får börja SFI förrän de fått uppehållstillstånd. Projektet vill skapa ett internetbaserat material som ska finnas tillgängligt för alla att ladda ned gratis.

Projektet drivs av Marie Rödemark, Åre.

Från underground till världssuccé – LAN:ets betydelse för internetutvecklingen i Sverige

Projektet vill genom att dokumentera den tidiga LAN-historiens utveckling från demoscenen till festival och bevara historiken. Projektet vill också ta fram ett material om LAN, med checklistor och tips för kommuner, föräldrar, lärare och andra målgrupper som kommer i kontakt med och vill hålla på med LAN.

Projektet drivs av grundaren Martin Öjes, Uppsala, och Ola Stafhammar, Göteborg, som båda varit engagerade i Dreamhack under många år.

Aktiva användarvillkor för att främja ett positivt nätklimat

Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala plattformar för unga och besöks veckovis av nästan 100000 unika besökare i åldrarna 14-24 år. Projektet vill ”aktivera” sajtens användarvillkor och tillämpa gamification för att folkbilda unga i nätetikett. Det gör man genom att utveckla funktioner som integrerar användarvillkoren på sajten och gör dem interaktiva.

Projektet drivs av Jenni Nylander, Ungdomar AB, Stockholm.

Ny standard för cache digest i webbläsare

Den nya standarden HTTP/2 gör internet snabbare, främst genom funktionen 'server push' som gör det möjligt för webbläsare att hämta flera delar av en webbsida på en och samma gång, istället för var för sig som tidigare. En del i detta är ”cache digest” som innebär att webbläsaren slipper göra onödiga förfrågningar om information som den redan har. Det finns i dag ingen standard för ”cache digest”, något som detta projekt vill ta fram.

Projektet drivs av Ludvig Bohlin, Zunzun AB, Umeå

SmygreklamRobot

De senaste åren har mängder av anmälningar om misstänkt smygreklam kommit in till Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd men bevisläget har varit svårt. Organisationen Digital Reliance får finansiering för att fortsätta sitt arbete med att utforma en nätbaserad tjänst för att systematiskt identifiera misstänkta överträdelser mot marknadsföringslagar i sociala medier.

Projektet drivs av Gustav Martner, Digital Reliance, Göteborg.

Hej då batterier! Hej Ambient Backscatter Tags!

Projektet vill använda den nya tekniken ambient backscatter för att utveckla batterilösa enheter till Internet-of-things. Tekniken skulle möjliggöra nya användningsområden för Internet-of-things som tidigare varit oekonomiskt på grund av batterierna.

Projektet drivs av Frederik Hermans, Uppsala Universitet.

Makermovies

Makermovies syftar till att skapa korta, tydliga instruktionsfilmer för distribution via Youtube. Filmerna ska ge bättre förutsättningar för personal inom skola, fritid, och kulturverksamhet att arbeta med makerkultur och skapande med IT som material.

Projektet drivs av Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT, Kista.

Simulering av färgblindhet på webben

I projektet ska ett kostnadsfritt verktyg utvecklas som i realtid simulerar hur personer med färgblindhet upplever webben. Verktyget ska användas av organisationer, designers och webbutvecklare för att analysera och få en inblick i hur deras egen hemsida uppfattas av färgblinda personer.

Projektet drivs av Martin Törnros, Interaktiva rum Sverige, Göteborg.

BYOD i en svensk kontext

BYOD står för Bring Your Own Device, och refererar i detta projekt till policyn att låta elever använda sina egna mobila enheter som surfplattor och mobiltelefoner i undervisningen. Projektet ska med utgångspunkt i skolans styrdokument och en EU-rapport ta fram ett underlag för hur detta kan tillämpas i skolan.

Projektet drivs av Hans Nilsson, Täby kommun.

Den stora serieberättelsen om internets historia

Det här serieprojektet vill göra berättelsen om internet mer tillgänglig, lättberättad och möjlig att sprida genom att skapa ett fullständigt bildsatt och dramatiserat mini-seriealbum av texten “Den stora berättelsen om internets historia” som tagits fram av Internetmuseum. Målgruppen är ungdomar.

Projektet drivs av Jesper Wallerborg, Stockholm.